Pro žáky

Žákovská knížka

Bakaláři

1. třída

2. třída

3. třída

Anglický jazyk
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Zprávy ze třídy

4. třída

Anglický jazyk
Český jazyk
Matematika
Přírodověda
Vlastivěda
Zprávy ze třídy

5. třída

Anglický jazyk
Český jazyk
Matematika
Přírodověda
Starší příspěvky
Vlastivěda
Zprávy ze třídy

6. třída

Anglický jazyk
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Informatika
Matematika
Občanská výchova
Přírodopis
Zeměpis
Zprávy ze třídy

7. třída

Anglický jazyk
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Informatika
Matematika
Německý jazyk
Přírodopis
Ruský jazyk
Starší příspěvky
Zeměpis
Zprávy ze třídy

8. třída

Anglický jazyk
Český jazyk
Chemie
Dějepis
Fyzika
Hudební výchova
Informatika
Matematika
Německý jazyk
Občanská výchova
Přírodopis
Starší příspěvky
Zeměpis
Zprávy ze třídy

9. třída

Anglický jazyk
Český jazyk
Chemie
Dějepis
Fyzika
Informatika
Matematika
Německý jazyk
Přírodopis
Starší příspěvky
Zeměpis
Zprávy ze třídy

 

Technický kroužek

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.