Český jazyk

3.6. 2020

Podmiňovací způsob - do 5. 6. + příprava k odevzdání čtenářského deníku

Milé děti, čeká nás bližší seznámení s podmiňovacím způsobem sloves. Slovesa v podmiňovacím způsobu jsou taková slovesa, která používáme, když si něco přejeme, nebo když musíme udělat něco proto, aby se to mohlo stát. Př.: Snažili jsme se, abychom postoupili do...

1.6. 2020

Způsob rozkazovací do 2. 6.

Milé děti, tento týden budeme pokračovat ve slovesech a to konkrétně ve tvoření tvarů rozkazovacího a podmiňovacího způsobu. Zapište si do čmáráku: Způsob rozkazovací vyjadřuje děj, který se podle výzvy – rozkazu nebo zákazu – má nebo naopak nemá uskutečnit:...

27.5. 2020

Informace k odevzdávání úkolů, slovesný čas budoucí a minulý - úkoly do 1. 6.

Milé děti, dříve než začneme s výukou, chtěla bych vás informovat o malých změnách, které jsem se rozhodla udělat. Změny se týkají odevzdávání úkolů. Vzhledem k tomu, že jsem s polovinou naší třídy ve škole, využijeme sousedskou knihovnu, kam mi budete požadované...

24.5. 2020

Slovesný způsob, čas přítomný - práce do 26. 5.

Milé děti, poté, co jsme natrénovali mluvnické kategorie, si zopakujeme slovesné způsoby a časy. Zapište si do čmáráku: U sloves rozlišujeme 3 způsoby : a) oznamovací - nesu, nesl, budeš nést, b) rozkazovací-nes, nesme, neste (tvoří se  pouze pro 2.os.č.j. + 1. a...

21.5. 2020

Slovesa - úkoly do 25. 5.

Milé děti, dnes začneme novou kapitolu a tou jsou slovesa. Průběžně jsme se s nimi setkávali během celého roku. Už umíme určit všechny mluvnické kategorie: osobu, číslo,čas i způsob. Způsob budeme rozebírat podrobněji, proto si nyní vyzkoušejte bez způsobu: Pojďme si to...

18.5. 2020

Dokončení učiva o číslovkách - úkoly do 20 . 5.

Milé děti, dnes si dokončíme učivo o číslovkách. Podíváme se na skloňování číslovek 5 - 99. Budete potřebovat vše obvyklé: čmárák, PS, učebnici. 1/ do čmáráku si udělejte nadpis : Číslovky 5 - 99 2/ Skloňování číslovek je jednoduché, všechny číslovky pro...

14.5. 2020

Literatura, práce s textem - domácí příprava do 18. 5.

Milé děti, nyní si trochu oddychneme od gramatiky a podíváme se na literaturu. Porozumění čtenému slovu je velice důležité, již druhý měsíc jste odkázány na internetovou výuku, kde je pro vás porozumění psanému textu základním učebním zdrojem. Vím, že u sebe nemáte...

11.5. 2020

Číslovky tři, čtyři + diktát - práce do 12. 5.

Milé děti, vítám vás zpět v naší online škole po téměř letním prodlouženém víkendu. Dnes budeme pokračovat ve skloňování číslovek. Minulou lekci mnozí z vás zvládli na jedničku, proto budeme postupovat stejně: 1/ Napište si do čmáráku nadpis: Číslovky tři,...

4.5. 2020

Skloňování číslovek dva, oba - práce do 7. 5.

Milé děti, doufám, že už poznáte všechny druhy číslovek a dokážete je hravě rozdělit. Dnes se podíváme na číslovky základní dva a oba a jejich skloňování. Není to nic složitého, k práci budete potřebovat čmárák, učebnici a PS : 1/ Číslovky dva, oba se skloňují...

28.4. 2020

Číslovky - procvičování - do 30. 4.

Milé děti, doufám, že už umíte zpaměti druhy číslovek a otázky, podle kterých je poznáte. Myslím, že ani cvičení v PS pro vás nebylo složité. Dnes se budeme snažit číslovky upevnit. Cvičení budou hravá a jednoduchá. 1/ PS str.58/2,3 - splň tyto úkoly a řešení...

24.4. 2020

Divadlo Drak + druhy číslovek ( práce do 27. 4.)

Milé děti, Divadlo Drak z Hradce Králové pro nás na dnešní den připravilo k online zhlédnutí opět jedno ze svých  představení, a to Černošskou pohádku. Je ke spuštění na níže uvedené adrese, ale pouze dnes do 24,00 hodin (do půlnoci). Takže, až se naučíte něco nového o...

21.4. 2020

Číslovky - nové učivo - splnit do 23. 4.

Milé děti, společně jsme dokončili učivo o zájmenech a podíváme se na další slovní druh - ČÍSLOVKY. Nyní postupuj podle zadání : Udělej si nadpis do čmáráku : Číslovky Zapiš si pod nadpis: Vyjadřují počet (jeden, sto, dva, obě), pořadí (první, osmý,...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.