Český jazyk

18.6. 2020

Poslední úkol + poděkování

Dobrý den, milí páťáci. Nejprve bych vám (a taky vašim rodičům) chtěla poděkovat za to, že jste v tomhle zvláštním období přistoupili na to, že hodně věcí je jinak, než jsme zvyklí a pomohli jste nám hledat cesty jak komunikovat na dálku, být zodpovědní, samostatní a...

15.6. 2020

Shoda podmětu s přísudkem - pokračování - práce do 17. 6.

Milé děti, dál budeme pokračovat v učivu o shodě podmětu s přísudkem. Pracovat budete s pracovním listem. Kdo má možnost si jej vytisknout a doplnit, může a vloží pracovní list podepsaný do sešitu k odevzdání v pondělí. Kdo nemá možnost si ho vytisknout, přepíše si do...

11.6. 2020

Shoda podmětu s přísudkem - do 15. 6.

Milé děti, naučily jste se vyhledávat podmět a přísudek, což je důležité pro další učivo, kterým je shoda podmětu s přísudkem, nebo také psaní i/y ve slovesech času minulého. Psaní koncovky sloves v přísudku se řídí rodem a životností slova v podmětu. Přísudek...

8.6. 2020

Základní skladební dvojice - podmět a přísudek - do 10. 6.

Milé děti, dnes se podíváme na odvětví českého jazyka, kterému říkáme skladba. Je to oblast, která se zabývá tím, z čeho se skládá věta, jak jsou ve větě jednotlivá slova propojená, jaké druhy vět v češtině máme apod. Věta je celek složený ze slov. Základem věty...

3.6. 2020

Podmiňovací způsob - do 5. 6. + příprava k odevzdání čtenářského deníku

Milé děti, čeká nás bližší seznámení s podmiňovacím způsobem sloves. Slovesa v podmiňovacím způsobu jsou taková slovesa, která používáme, když si něco přejeme, nebo když musíme udělat něco proto, aby se to mohlo stát. Př.: Snažili jsme se, abychom postoupili do...

1.6. 2020

Způsob rozkazovací do 2. 6.

Milé děti, tento týden budeme pokračovat ve slovesech a to konkrétně ve tvoření tvarů rozkazovacího a podmiňovacího způsobu. Zapište si do čmáráku: Způsob rozkazovací vyjadřuje děj, který se podle výzvy – rozkazu nebo zákazu – má nebo naopak nemá uskutečnit:...

27.5. 2020

Informace k odevzdávání úkolů, slovesný čas budoucí a minulý - úkoly do 1. 6.

Milé děti, dříve než začneme s výukou, chtěla bych vás informovat o malých změnách, které jsem se rozhodla udělat. Změny se týkají odevzdávání úkolů. Vzhledem k tomu, že jsem s polovinou naší třídy ve škole, využijeme sousedskou knihovnu, kam mi budete požadované...

24.5. 2020

Slovesný způsob, čas přítomný - práce do 26. 5.

Milé děti, poté, co jsme natrénovali mluvnické kategorie, si zopakujeme slovesné způsoby a časy. Zapište si do čmáráku: U sloves rozlišujeme 3 způsoby : a) oznamovací - nesu, nesl, budeš nést, b) rozkazovací-nes, nesme, neste (tvoří se  pouze pro 2.os.č.j. + 1. a...

21.5. 2020

Slovesa - úkoly do 25. 5.

Milé děti, dnes začneme novou kapitolu a tou jsou slovesa. Průběžně jsme se s nimi setkávali během celého roku. Už umíme určit všechny mluvnické kategorie: osobu, číslo,čas i způsob. Způsob budeme rozebírat podrobněji, proto si nyní vyzkoušejte bez způsobu: Pojďme si to...

18.5. 2020

Dokončení učiva o číslovkách - úkoly do 20 . 5.

Milé děti, dnes si dokončíme učivo o číslovkách. Podíváme se na skloňování číslovek 5 - 99. Budete potřebovat vše obvyklé: čmárák, PS, učebnici. 1/ do čmáráku si udělejte nadpis : Číslovky 5 - 99 2/ Skloňování číslovek je jednoduché, všechny číslovky pro...

14.5. 2020

Literatura, práce s textem - domácí příprava do 18. 5.

Milé děti, nyní si trochu oddychneme od gramatiky a podíváme se na literaturu. Porozumění čtenému slovu je velice důležité, již druhý měsíc jste odkázány na internetovou výuku, kde je pro vás porozumění psanému textu základním učebním zdrojem. Vím, že u sebe nemáte...

11.5. 2020

Číslovky tři, čtyři + diktát - práce do 12. 5.

Milé děti, vítám vás zpět v naší online škole po téměř letním prodlouženém víkendu. Dnes budeme pokračovat ve skloňování číslovek. Minulou lekci mnozí z vás zvládli na jedničku, proto budeme postupovat stejně: 1/ Napište si do čmáráku nadpis: Číslovky tři,...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.