Český jazyk

17.5. 2019

Květen

Věta jednoduchá, podmět a přísudek, shoda.

10.4. 2019

Duben

Časování sloves, slovesný způsob, shrnutí.

28.2. 2019

Březen

Podstatná jména rodu mužského. Slovesa. Odevzdat četbu.

31.1. 2019

Únor

Podstatná jména rodu ženského a mužs. - pán, hrad

31.1. 2019

Leden

Skloňování - rod střední, četba  

7.12. 2018

prosinec

Slovní druhy.

2.11. 2018

Listopad

Vyjmenovaná slova,  na konci měsíce odevzdat četbu.

2.10. 2018

Říjen

Nauka o slově, stavba slova, předložky a předpony.

10.9. 2018

Září

Opakování z nižších ročníků, vyjmenovaná slova (doučit!), nauka o slově. Do konce měsíce září zapsat přečtenou knihu do četby.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.