Jídelna

Vnitřní řád  Nabídka stravování pro veřejnost  Kalkulační list stravného od 1. 9. 2022 Přihláška ke stravování Zásady zdravé výživy

Dodatek k vnitřnímu řádu

 

Jídelní lístek
Přihlášení do objednávkového systému

Vážení strávníci, vážení rodiče,

vítáme Vás na webových stránkách školní jídelny. Věříme, že se jejich pomocí seznámíte se službami, které poskytujeme a systémem jejich používání.

Ve školní jídelně pracují 4 kuchařky a vedoucí školní jídelny. Každý den se zde vaří v průměru 250 obědů, z toho 50 obědů pro MŠ v lokalitě Hylváty, dále se zde denně připraví okolo 50 přesnídávek a svačinek pro děti  MŠ.  Našimi hlavními strávníky jsou děti ZŠ a MŠ, musíme tedy dodržovat přísné požadavky, které jsou kladeny na skladbu a vyváženost stravování dětí. Tímto je zaručena zdravá a kvalitní strava uvařená v naší kuchyni.

Školní stravování se v posledních letech stává sledovaným objektem zájmu mnoha rodičů. Ze začátku je právě všechno na nich, často se snaží dítěti z domova vštěpovat určité stravovací návyky, osvojit zdravý a kvalitní jídelníček. Ovšem v některých případech to bývá skutečně problém. Děti nejsou zvyklé z domova např. na tvarohové a zeleninové pomazánky, luštěniny, jogurty, ryby a často vůbec nejedí polévky. Jsou naučené na rychlé občerstvení, sladkosti apod. Podle odborníků je právě obezita, vybíravost v jídle a mnohdy i špatný zdravotní stav dětí vinou nevhodného stravování právě důsledkem výchovy rodičů. Dnešní školní jídelny mají snahu o nápravu, přispívají k potlačení dětské obezity, ale i k tomu, aby se děti naučily jíst i méně známá jídla.

Cena stravy, kterou děti platí představuje pouze hodnotu potravin potřebných k přípravě jídel. Další náklady (tzv. režijní) jsou dotované městem  Ústí nad Orlicí, platy kuchařek pak podle přepočtu financuje stát. Díky tomu si stát vyhrazuje právo regulovat složení školních pokrmů .

Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných potravin na strávníka tzv. spotřební koš, který musí jídelny dodržovat. Vedoucí školní jídelny pomocí počítačového programu rozdělí potraviny, dle komodit (maso, luštěniny, mléko, mléčné výrobky, ryby apod.) sečte jejich spotřebu a vydělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto surovin na 1 oběd, která s určitou tolerancí musí odpovídat zmíněné tabulce spotřebního koše.

Přestože je někdy obtížné nalákat děti na více luštěnin nebo ryb, snažíme se a daří se nám spotřební koš co nejvíce dodržovat.

Naše jídelna dále také nabízí stravování široké veřejnosti  v rámci doplňkové činnosti.

Dobrou chuť za celý kuchařský tým vedoucí ŠJ Monika Lukesová.

Pár slov od vedoucí         Co rodiče nevědí

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.