Škola

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

Ve školním roce 2023/2024 má škola 9 tříd, které navštěvuje celkem 208 žáků. 5 tříd je na 1. stupni, 4 třídy na 2. stupni. Na škole působí 17 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny a 6 asistentů pedagoga.

Škola využívá hlavní budovu na Třebovské ulici, kterou tvoří původní část (stará budova) a novější přístavba (nová budova). Součástí školy je samostatný objekt tělocvičny. Vlastní hřiště má škola od září 2003.

Škola má odborné učebny fyziky, chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu a hudební výchovy. Pro praktické činnosti je k dispozici školní dílna, cvičná kuchyňka a počítačová učebna.

Vyučování začíná v 7.50 hod. a končí nejpozději v 15.05 hod.

Do školní družiny mají možnost chodit žáci 1. až 3. ročníku, výjimečně i 4. ročníku. Je plně využita. Nástup některých žáků je již v 6.15 hod., ukončení provozu v 16.15 hod. Školní družina má dvě oddělení a využívá prostory v přízemí staré budovy.

Obědy jsou zajišťovány ve školní jídelně. Výdej obědů probíhá od 11.30 do 13.30 hod.


Střípky z minulosti zdejší školy

Česká státní menšinová škola obecná dvoutřídní v Hylvátech –

tak se nazývala škola, která byla zřízena v roce 1919, byla umístěna v tehdejší škole německé, dnes čp. 128, pro 68 „dítek“.

Léty přibývalo žáčků, tříd, školství doznávalo změn a některé aspekty, hlavně z let třicátých, překvapují. Vyučovací předměty jako počty, jazyk vyučovací či ruční práce a tělocvik neudivují, ale že mezi nepovinné předměty např. ve školním roce 1937 – 1938 patřil těsnopis, francouzština, hra na housle a psaní na stroji je překvapivé.

Školní knihovna měla tři součásti: knihovnu učitelskou, knihovnu žákovskou a knihovnu učebnic pro chudé – ta byla vždy nejpočetnější.

To už byla škola měšťanská a příslušely k ní nejen Hylváty, ale i „přiškolené obce“ – Dlouhá Třebová, Řetová, Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, Oldřichovice, Černovír, Libchavy Horní, Dolní, Střední, Brandýs nad Orlicí, Řetůvka a Parník.

V Hylvátech tehdy žilo 1242 obyvatel, z nichž bylo 521 Čechů, 685 Němců a 36 jiné národnosti.

  1. srpna a 1. září 1945 se konal zápis do Obecné školy v Ústí nad Orlicí II – Hylvátech, nastoupilo tehdy 122 žáků. Většina z nich byla národnosti české nebo z rodin smíšených a jen „několik dětí bylo z rodin, jich rodiče žádali o československou státní příslušnost. Mnozí z těchto žáků navštěvovali za okupace školy jen německé, takže dovedli sice česky, ale znalostí mluvnice české neměli. Poněvadž však v posledním roce války buď pro poplach z náletů, nebo pro nedostatek uhlí málo bylo vyučováno, byly znalosti všech žáků velmi malé úrovně a s vyučováním jazyku českému bylo nutno ve všech třídách začít skoro od začátku.“

Z učitelů a učitelek, kteří zde od tohoto roku působili, zde nejdéle učila paní učitelka Věra Kovařovicová, která dnes bydlí v Ústí nad Orlicí, Špindlerově ulici.

Rodičovské sdružení bylo ustanoveno též v roce 1945. Jako pohádka dnes zní současným žákům, když slyší, jak byly o Vánocích děti obdarovávány vánočkami, punčochami a rukavicemi. Peníze na dárky byly vybírány po rodinách.

Na závěr citace z kroniky:

„Z úspor v rozpočtu dovolila místní školní rada v Ústí nad Orlicí, aby byl pro školu zakoupen velký radiový přijímač s mikrofonem a 4 ampliony do všech tříd. Náklad na stroj činí 14 500,- Kč. Instalaci vedení zaplatí Rodičovské sdružení. Stroj dosud dodán nebyl.

  1. června 1948

Josef Zajíček, řídící učitel“

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.