Pedagogové

Pedagogický sbor ve školním roce 2018/2019

Vedení školy

Mgr. Pavel Svatoš ředitel ZŠ TV
Mgr. Jitka Hájková zástupce ředitele ZPP, IVT

Třídní učitelé

1. Mgr. Hana Svojanovská 1. stupeň
2. Mgr. Dagmar Pavlíčková 1. stupeň
3. Mgr. Alena Malá 1. stupeň
4. Mgr. Dana Krátká 1. stupeň
5. Mgr. Blanka Sychrová ČJ, NJ, Z, M, HV
6. Mgr. Miroslava Kroulíková ČJ, OV, výchovná poradkyně
7. Mgr. Radomil Jindra D, OV, RV, HV, ČSP, PŘV, VL
8. Mgr. Eva Svatošová PŘ, CH, ČSP, AJ
9. Mgr. Miroslav Kalvach  Z, TV, ČSP, M

Další vyučující

Mgr. Jolana Morávková M, F
Jarmila Šamánková
Mgr. Marie Kobzová VV
Ing. Eva Trejtnarová AJ
Bc. Kateřina Váňová asistent pedagoga
Veronika Krupková asistent pedagoga

Školní družina

Vladimíra Gabková vychovatelka
Jarmila Šamánková vychovatelka

Ostatní pracovníci

Pavel Vaňous školník
Lenka Hledíková uklízečka
Pavlína Kosturková uklízečka
Monika Lukesová vedoucí školní jídelny
Iveta Kalousová vedoucí kuchařka
Jana Vanžurová kuchařka
Lenka Diblíková zaučená kuchařka

Kontakty

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.