Školská rada

Pro roky 2024 až 2026 bude Školská rada pracovat v tomto složení:

Martin Dudla (zástupce rodičů)

Leona Smolová (zástupce rodičů)

Mgr. Jiří Holubář (zástupce zřizovatele)

Petr Vyčítal (zástupce zřizovatele)

Mgr. Hana Svojanovská (zástupce školy)

Mgr. Radomil Jindra (zástupce školy)

 

Jednání ŠR v období 2024 – 2026:

SR 14022024

 

 

Od 1. ledna 2021 pracuje při naší škole Školská rada v tomto složení:

Mgr. Jiří Holubář (zástupce zřizovatele)

Petr Vyčítal (zástupce zřizovatele)

Mgr. Hana Svojanovská (zástupce školy)

Mgr. Radomil Jindra (zástupce školy)

Leona Smolová (zástupce rodičů)

Martin Dudla (zástupce rodičů)

 

Jednání školské rady v období od ledna 2021 do prosince 2024:

rada24062021

rada13102021

rada27062022

rada31082022

rada26062023

rada31082023

 

Od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pracovala při naší škole Školská rada v tomto složení:

Mgr. Jiří Holubář (zástupce zřizovatele)

Petr Vyčítal (zástupce zřizovatele)

Mgr. Hana Svojanovská (zástupce školy)

Mgr. Radomil Jindra (zástupce školy)

Zdeňka Kapounová (zástupce rodičů)

Bc. Helena Bartoňová (zástupce rodičů)

 

Jednání školské rady ve školním roce 2017/2018:

27. 6. 2018

Jednání školské rady ve školním roce 2018/2019:

20. 9. 2018

Jednání školské rady ve školním roce 2020/2021:

rada31082020

rada08102020

 

 

HISTORIE:

Od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 pracovala při naší škole Školská rada v tomto složení:

RNDr. Lenka Janyšová (zástupce zřizovatele)

PaedDr. Jiří Tomášek (zástupce zřizovatele)

Ing. Blanka Marková (zástupce školy) – zapisovatelka Školské rady

Mgr. Miroslav Kalvach (zástupce školy) – místopředseda Školské rady

Magda Kokulová (zástupce rodičů) – předsedkyně Školské rady

Bc. Helena Bartoňová (zástupce rodičů)

Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014 pracovala při naší škole Školská rada v tomto složení:

Mgr. Jiří Holubář (zástupce zřizovatele)

Petr Vyčítal (zástupce zřizovatele)

Mgr. Dana Krátká (zástupce školy)

Mgr. Miroslav Kalvach (zástupce školy) – zapisovatel Školské rady

Magda Kokulová (zástupce rodičů) – předsedkyně Školské rady

Bc. Helena Bartoňová (zástupce rodičů)

Jednání Školské rady v roce 2010:

23. června 2010

30. září 2010

Jednání Školské rady v roce 2011:

20. června 2011

6. října 2011

Jednání školské rady v roce 2012:

31. ledna 2012

11. října 2012

18. října 2012

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017 pracovala při naší škole Školská rada v tomto složení:

Mgr. Jiří Holubář (zástupce zřizovatele)

Petr Vyčítal (zástupce zřizovatele)

Mgr. Alena Malá (zástupce školy)

Mgr. Karolína Kapounová (zástupce školy)

Zdeňka Kapounová (zástupce rodičů)

Bc. Helena Bartoňová (zástupce rodičů)

Jednání školské rady ve školním roce 2014/2015:

29. 1. 2015

24. 6. 2015

Jednání školské rady ve školním roce 2015/2016:

20. 10. 2015

31. 8. 2016

Jednání školské rady ve školním roce 2016/2017:

21. 6. 2017

Jednání školské rady ve školním roce 2017/2018:

25. 9. 2017

Volby do Školské rady pro období 2012/2014

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.