Dokumenty

Povinně zveřejňované informace k GDPR

Výroční zpráva

ve formátu pdf

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Školní řád

Školní řád

Provozní řády odborných učeben

Pravidla pro hodnocení žáků

Soubor je ke stažení ve formátu pdf.

Pravidla pro hodnocení žáků

Školní vzdělávací program

Soubor je ke stažení ve formátu pdf.

Školní vzdělávací program

Preventivní program školy

Preventivní program školy

Informace pro rodiče

Informační leták pro žáky

Dokumenty k prevenci proti kyberkriminalitě

Kyberkriminalita – informace

Podvod – informování

Ke stažení

Žádost o osvobození z tělesné výchovy

Žádost o posouzení  zdravotní způsobilosti k tělesné výchově

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad zahájení povinné školní docházky

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.