Zeměpis

17.6. 2020

Domácí příprava 15.-21.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den naposledy, milí osmáci, kdo pozorně a pilně studoval zeměpis (i v období dálkové výuky), jistě s přehledem zvládne vypracovat sám z hlavy dva souhrnné testy v pracovním sešitě Taktik, a to na straně 16 a na straně 29. :) Kdo by se nudil a chtěl by se na závěr...

9.6. 2020

Domácí příprava 8.-14.6.2020

Dobrý den, milí žáci, na závěr našeho putování po Evropě se podíváme na státy ležící na východě tohoto světadílu. ZÁPIS Východní Evropa (vizte přiložený soubor: Východní Evropa - zápis) a Státy východní Evropy (vizte přiložený soubor: Státy východní...

1.6. 2020

Domácí příprava 1.-7.6.2020

Dobrý den, milí žáci, po bližším seznámení se s jižní Evropou se nyní vydáme do Evropy jihovýchodní. ZÁPIS Jihovýchodní Evropa (vizte přiložený soubor: Jihovýchodní Evropa - zápis) a Státy jihovýchodní Evropy (vizte přiložený soubor: Státy jihovýchodní...

25.5. 2020

Domácí příprava 25.-31.5.2020

Dobrý den, milí žáci, z Evropy západní se tento týden přesuneme na jih a jihozápad do turisticky oblíbené oblasti států v okolí Středozemního moře. ZÁPIS Jižní Evropa (vizte přiložený soubor: Jižní Evropa - zápis) a Státy jižní Evropy (vizte přiložený...

20.5. 2020

Domácí příprava 18.-24.5.2020

Dobrý den, milí žáci, poté, co jsme společně prstem na mapě procestovali střední a severní Evropu, se nyní zastavíme v Evropě západní. Nejprve se na ni podíváme jako na celek a zaměříme se na všeobecnější informace, poté se zase budeme věnovat konkrétněji jednotlivým...

6.5. 2020

Domácí příprava 4.-10.5.2020

Dobrý den, moji milí studenti, i tento týden se spolu podíváme do severní Evropy, a to konkrétně na jednotlivé státy, které sem řadíme - Norsko, Švédsko, Finsko, Baltské státy (Lotyšsko, Estonsko a Litvu), Dánsko a Island. ? ZÁPIS Státy severní Evropy (vizte...

28.4. 2020

Domácí příprava 27.4.-3.5.2020

Dobrý den, moji milí žáci, tento týden se spolu podíváme do severní Evropy. Nejprve si ji přiblížíme všeobecně a pak, příští týden, se o něco méně podrobněji než  se státy střední Evropy seznámíme i s jednotlivými zeměmi, které se rozkládají právě severně od...

17.3. 2020

Domácí příprava 16.3.-22.3.2020

ZÁPIS Rakousko(vizte přiložený soubor: Rakousko - výpisky) zápis si vytiskněte a nalepte do svých sešitů, popřípadě si jej přepište a vlajku si překreslete vybarvěte si vlajku Rakouska (vizte např. zde:...

12.3. 2020

Domácí příprava 11.3.-15.3.2020

CVIČENÍ pracovní sešit Taktik - vypracovat str. 18 a 19 ZÁPIS Švýcarsko (vizte přiložený soubor: Švýcarsko - výpisky) zápis si vytiskněte a nalepte do svých sešitů, popřípadě si jej přepište a vlajku si alespoň přibližně překreslete vybarvěte si...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.