Anglický jazyk

16.6. 2020

Úkoly na další týden - sk. uč. L. Zemanové Lamačové

Milí žáci, tento týden si procvičíte angličtinu prostřednictvím interaktivních pracovních listů. Jsou podobné jako on-line úlohy, které jste si už také vyzkoušeli. Níže vám posílám odkazy, stačí, když na ně kliknete a začnete vyplňovat daná cvičení (tvary slovesa...

15.6. 2020

Domácí příprava 15.-21.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milé děti, tento týden se naposledy v tomto školím roce procvičíme v angličtině. Podíváme se společně do pracovního sešitu na minulý čas a vyzkoušíme si pár online cvičení na slovní zásobu. :) Pracovní sešit, str. 71, cv. 1 doplňte do jednotlivých...

10.6. 2020

Úkoly na další týden (do 17. 6.) - sk. uč. L. Zemanové Lamačové

Milí žáci, v dalším týdnu vás čeká práce s textem. V učebnici na s. 55 si přečtěte komiks a do sešitu zodpovězte otázky ve žlutém rámečku. Pak se podívejte do PS na s. 63 doplňte do vět slovíčka podle obrázků (jedná se o text související s komiksem).

9.6. 2020

Domácí příprava 8.-14.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milé děti, tento týden společně nahlédneme opět do komiksového světa Where on Earth, také se podíváme na slovní zásobu 7. lekce a vyplníme si některá cvičení v pracovním sešitě. Učebnice, str. 65 - Where on Earth pokuste se nahlas si přečíst komiks a...

2.6. 2020

Úkoly na další týden (do 10. 6.) - sk. uč. L. Zemanové Lamačové

Milí žáci, v dalším týdnu vás čekají tyto úkoly: PS s. 61/ cv. 1 - podle mapy doplňte chybějící informace - všimněte si v rohu anglických názvů svět. stran PS s. 61/ cv. 2, 3 PS s. 61/ cv. 4 - vyberte si jedno roční období a napište, co můžete na ostrově...

31.5. 2020

Domácí příprava 1.-7.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milé děti, tento týden si zopakujeme pravidla užívání přítomného času prostého a vyplníme si pár cvičení, která se týkají jeho podoby ve 3. osobě jednotného čísla a podíváme se na pokračování komiksového dobrodružství Where on Earth. Pracovní sešit,...

27.5. 2020

Domácí příprava 25.-31.5.2020 (Sychrová) - 2. část

Dobrý den, milé děti, tento týden se ještě společně podíváme na gramatiku frekvenčních příslovcí a vyzkoušíme si pár cvičení na ně. :) Pracovní sešit, str. 56 - Grammar Ticket vlepte, nebo si přepište do svých sešitků na gramatiku následující zápis:...

26.5. 2020

Úkoly na další týden (do 3. 6.) - sk. uč. L. Zemanové Lamačové

Milí žáci, v dalším týdnu si vypracujte následující úkoly: vlepte nebo přepište si do sešitu následující zápis gramatiky Frekvenční příslovce vyzkoušejte si na stránkách hru (game) - viz odkaz - a následně mi napište, kolik správných odpovědí jste měli ...

25.5. 2020

Domácí příprava 25.-31.5.2020 (Sychrová) - 1. část

Dobrý den, milí žáci, tento týden se společně podíváme již na 6. lekci - naučíme se novou slovní zásobu a gramatiku slovesa "must" - "muset" a jeho záporu ("mustn´t" - "nesmět"). Také si vypracujeme dvě cvičení v pracovním sešitě. Abychom se sjednotili s druhou...

19.5. 2020

Úkoly na další týden (do 27. 5.) - sk. uč. L. Zemanové Lamačové

Milí žáci, v dalším týdnu si vypracujte následující úkoly: v dokumentu najdete slovíčka ze 6. lekce - Unit 6 - slovníček opište nebo vlepte si do sešitu zápis - sloveso "must" - Sloveso MUST vypracujte cvičení (užití slovesa must/ mustn´t) - sloveso must - věty ...

18.5. 2020

Domácí příprava 18.-24.5.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milé děti, vážení rodiče, tento týden ukončíme 5. lekci pokračováním komiksu "Where on Earth", na němž si procvičíme Vaše porozumění textu a orientaci v něm. Příští týden bychom se již podívali na lekci šestou. :) Učebnice, str. 47 - Where on Earth ...

13.5. 2020

Domácí příprava 11.-17.5.2020 (Sychrová)

Dobrý den, vážení rodiče, milé děti, omlouvám se za pozdější zadání úkolu pro tento týden. S ohledem na to jich bude méně - konkrétně jen jeden a poněkud kreativnější, než je obvyklé. Příští týden se zase vrátíme ke standardnímu rozsahu. :) Učebnice, str. 46,...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.