Starší příspěvky

11.6. 2018

Červen

Opakování, četba do 20. 6.

2.5. 2018

Květen

Podstatná jména - rod, číslo, pád. Slovesa-čas, osoba číslo.

11.4. 2018

Duben

Tvarosloví - slovní druhy

1.2. 2018

Únor

Vyjmenovaná slova po S a V.

3.1. 2018

Leden

Slova po M, P.

12.12. 2017

Prosinec

Vyjmenovaná slova B, L, vyprávění.

6.11. 2017

Listopad

Nauka o slově, vyjmenovaná slova - B. Do konce měsíce odevzdat četbu.

6.10. 2017

Říjen

Věta jednoduchá, souvětí.

25.9. 2017

Září

Opakování ze 2. třídy.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.