Český jazyk

22.10. 2020

Čtvrtek 22. 10.

Dobrý den, dnes dokonči v učebnici str. 34/3, 4. Na str. 35 si přečti tabulku a vypracuj cv. 1. Piš do cvičáku. Opravené sešity si vyzvedni v knihovně.  

21.10. 2020

Středa 21. 10.

Hezký den, teď tě čeká známá předpona vy-/vý-, ve třetí třídě jsme se učili s vyjmenovanými slovy. Otevři si učebnici na str. 34, cvičení 1 přečti a zdůvodni, cv.2 napiš do cvičáku. V PS pracuj na str. 27/1. PS, list i sešit domácí odevzdej do 10ti hodin ve čtvrtek...

20.10. 2020

Úterý 20. 10.

Pěkný den se sluníčkem, dnes dokonči cvičení  v učebnici na str. 33/7, 9. Sedmičku ústně, slova z nápovědy napiš do cvičáku a devítku napiš do sešitu domácího (5 vět). V PS vypracuj cv. 3/4 na  str. 26.

19.10. 2020

Pondělí 19. 10.

Dobrý den, v učebnici na str. 32/cv.4 vypiš do cvičáku slova s předponami a předpony zakroužkuj. Pokud máš Pravidla českého pravopisu, můžeš si  procvičit cv. 5. Cvičení 6 promysli a neúplná slova napiš do domácího sešitu. Vypracuj list.

16.10. 2020

Pátek 16. 10.

Hezký den, dnes začneme trochu obtížnější předpony, ale když si pečlivě přečteš žlutý rámeček a budeš si říkat kořen slova, nebudeš dělat chyby. V učebnici procvič cvičení 1, 2, 3 a pečlivě přečti rámeček, PS str. 26/1,2. Pěkný víkend :-)    

15.10. 2020

Čtvrtek 15.10.

Dobrý den, otevři si učebnici na str. 31, budeš dále procvičovat roz-, bez-, vz-. Cvičení 5, 6, 9 procvič ústně, 7 napiš do ČJ D, u 8. napiš slova do cvičáku, zakroužkuj předponu. V PS dokonči str. 25. Domácí sešity (malé) mi přines do knihovny do pátku 11 hodin, opravené...

14.10. 2020

Středa 14.10.

Dobrý den, pokračuj v procvičování předpon a přípon, učebnice str. 30, cv.1, 2,4 pracuj ústně. Cvičení 3 napiš do sešitu ČJ D. PS str. 25/1, 2

12.10. 2020

Říjen

Nauka o slově, stavba slova - kořen, předpona, část příponová, předložky x předpony.

17.9. 2020

Září

Opakování z nižších ročníků, především z druhého pololetí  3. třídy - tvarosloví, slovní druhy. Četba.

14.6. 2020

ČJ (procvičování - nepovinné)

Dobrý den žáci, blíží se nám konec školního roku a všichni se již těšíme na prázdniny :-) . Do konce školního roku budeme pouze opakovat a procvičovat probrané učivo :-) . procvičování shody přísudku s podmětem http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133 ...

6.6. 2020

Český jazyk (9.6. -16.6)

Dobrý den žáci, v tomto týdnu budeme procvičovat shodu přísudku s podmětem – rod mužský (životný i neživotný) a podmět nevyjádřený. Zopakujeme si pomoci videa https://www.youtube.com/watch?v=JjsXd1Qyvao https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE ROD...

1.6. 2020

Český jazyk (2.6. -9.6.)

Shoda přísudku s podmětem Dobrý den žáci, jak jsem Vám slíbila, v tomto týdnu se podíváme na novou látku. Pokud jste doma pilně procvičlovali „podmět a přísudek“ a správně ve větě vyhledali základní skladební dvojici (tak jako my ve škole), nebude to problém :-) ...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.