Český jazyk

24.5. 2023

Květen

Skladba, věta jednoduchá a souvětí. Žáci odevzdají přečtenou a zapsanou 5. knihu.  

21.4. 2023

Duben

Tvarosloví - slovesa.

3.3. 2023

Březen

Tvarosloví podstatných jmen, tvarosloví u sloves.

21.2. 2023

Únor

Tvarosloví – rod ženský a mužský.

10.1. 2023

Leden

Podstatná jména - skloňování. Do konce měsíce odevzdat 3. četbu.

10.1. 2023

Prosinec

Slovní druhy.

4.11. 2022

listopad

Vyjmenovaná slova.

13.10. 2022

Říjen

Slovní zásoba - nauka o slově, stavba slova - předložka x předpona, psaní skupin bje x bě,.....

23.9. 2022

Září

Opakování ze 3. ročníku. Do konce září odevzdat četbu.

4.5. 2021

Květen

Tvarosloví u sloves.  Skladba, věta a souvětí. Do konce května odevzdat četbu.

4.5. 2021

Duben

Tvarosloví - slovesa.  

4.3. 2021

Březen

Tvarosloví u podstatných jmen. Do konce března odevzdat četbu.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.