Český jazyk

17.6. 2020

P + P = poděkování + přání

Dobrý den, dnešní povídání bude trochu jiné. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste se snažili během tohoto nečekaného období pracovat podobně, jako kdybyste byli ve škole. Vím, že samostudium není pro každého, i pro nás byla situace nová a stejně jako vy jsme...

15.6. 2020

Význam slov

Dobrý den, slovní zásoba úzce souvisí s významem slov. V učebnici Český jazyk si na straně 15 přečti podbarvenou tabulku o významových vztazích mezi slovy. Vypracuj následující cvičení z učebnice Český jazyk na straně 16 a porovnejte s kontrolou. Cvičení 2/16 –...

12.6. 2020

Slovní zásoba - pokračování

Dobrý den, v učebnici Český jazyk na stranách 13 a 14 si v podbarvených tabulkách zopakujete další pojmy, které souvisejí se slovní zásobou - aktivní a pasivní slovní zásoba, způsoby jejího obohacování, příbuzná slova, archaismy, historismy, neologismy. Vypracuj...

10.6. 2020

Slovní zásoba

Dobrý den, dnes se podíváte na kapitolu, která se věnuje naší slovní zásobě. Vypracujte následující cvičení z učebnice Český jazyk na straně 12 a porovnejte s kontrolou. Budeš pracovat s těmito pojmy: nadřazené slovo – např. ovoce je nadřazené slovu jablko ...

5.6. 2020

Pojmy ze zvukové stránky jazyka + přání

Dobrý den, věnujeme se zvukové stránce jazyka, zkuste tedy přiřadit pojmy z této oblasti k jejich vysvětlení. Pomůže vám kapitola v učebnici věnovaná zvukové stránce nebo internetové stránky. Otevři si pracovní list a pojmy pod čarou (u každého je hvězdička) doplň na...

3.6. 2020

Zvuková stránka jazyka

Dobrý den, dnes se podíváme na zvukovou stránku jazyka. Otevřete si učebnici Český jazyk na straně 99 a přečtěte si podbarvenou tabulku o hláskách a hláskových skupinách. Vypracujte následující cvičení a porovnejte s kontrolou: 1/99 – vypište slova, kde nejsou...

1.6. 2020

Divadlo Semafor

Dobrý den, divadelní dvojici Voskovec + Werich již znáte. Dnes se seznámíte s další hereckou dvojicí, která tvořila o něco později – tou byli Jiří Suchý a Jiří Šlitr. V Čítance na straně 89 si přečtěte, jak na svého kolegu vzpomíná Jiří Suchý, a na straně 90...

29.5. 2020

Antoine de Saint-Exupéry

Dobrý den, určitě znáte pohádkový příběh Malý princ. Jeho autorem je francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry a v pohádce je oním letcem, který se po havárii na Sahaře s malým princem potkává. Kromě tohoto příběhu napsal autor román Noční let, prózu Citadela a...

27.5. 2020

Báseň F. Šrámka + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes si v Čítance na straně 9 přečtete báseň českého spisovatele Fráni Šrámka – Voják v poli. Přemýšlejte o obsahu, motivech, spojeních, básnických prostředcích a odpovězte na níže uvedené otázky. Svoje práce mi pošlete na adresu m.kroulikova@centrum.cz do...

25.5. 2020

Písňový text

Dobrý den, minule jsme začali zkoumat poezii, a proto u básniček ještě zůstaneme. Některé básně jsou zároveň textem písniček. Na jednu takovou se podíváme – otevřete si Čítanky na straně 108 a přečtěte si text Kometa od českého písničkáře Jaromíra Nohavici....

22.5. 2020

Poezie

Dobrý den, dnes se podíváme na poezii a zopakujeme si některé termíny, které s ní souvisejí: POEZIE = básně, říkanky, texty písní – mají pravidelný rytmus VERŠ = jeden řádek v básni verše se spojují do SLOK RÝM – některé verše mají na konci podobné...

20.5. 2020

Nauka o jazyce

Dobrý den, dnes se podíváme na téma nauka o jazyce = jazykověda = lingvistika. Otevřete si učebnici Český jazyk na straně 109 a přečtěte si první podbarvenou tabulku – Jazykověda a její disciplíny. Během četby jste zjistili, že jednotlivým oborům jazykovědy se průběžně...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.