Český jazyk

17.6. 2020

P + P = poděkování + přání

Dobrý den, dnešní povídání bude trochu jiné. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste se snažili během tohoto nečekaného období pracovat podobně, jako kdybyste byli ve škole. Vím, že samostudium není pro každého, i pro nás byla situace nová a stejně jako vy jsme...

15.6. 2020

Procvičování interpunkce

Dobrý den, dnes si procvičíte doplňování čárek do souvětí. Zopakujte si pravidla z minulé hodiny, doplňte čárky do následujících vět a porovnejte s kontrolou. Neumí vám odpovědět neboť neumí česky ale rád by se s vámi seznámil protože je sám. Říkal jsem že...

12.6. 2020

Interpunkce v souvětí

Dobrý den, dnes se budeme věnovat interpunkci v souvětí = doplňování čárek. Jak postupovat: Po přečtení souvětí si ujasni, kolik má vět a kde jednotlivé věty začínají. Prohlédni si spojovací výrazy. Pokud neobjevíš spojku a, i, ani, nebo, napiš čárku. Př....

10.6. 2020

Význam slov - úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes jsem pro vás připravila text "Masajové", se kterým budete pracovat trochu po stránce obsahové a více se budete zabývat významem slov. Pomohou vám pojmy z 3. 6. a předchozí úkoly. Vyplněný pracovní list mi prosím pošlete na adresu m.kroulikova@centrum.cz do 14....

8.6. 2020

A. P. Čechov - práce s textem

Dobrý den, dnes budete pracovat s povídkou Mník, kterou najdete v Čítance na straně 112 - 114. Napsal ji ruský spisovatel Anton Pavlovič Čechov, který je autorem humoristických povídek a divadelních her. Odpovězte na následující otázky, některé z nich se týkají obsahu a...

5.6. 2020

Mark Twain + význam slov

Dobrý den, i dnes se zaměříme na význam slov a slovních spojení. Otevřete si Čítanku na straně 115, kde najdete ukázku z knihy amerického spisovatele Marka Twaina. Na náměty jeho knih vznikl český film Páni kluci - určitě znáte písničku „Nestůj a pojď“...

3.6. 2020

Význam slov

Dobrý den, dnes si přečtete ukázku představitele anglické literatury, Charlese Dickense. Otevřete si Čítanku na straně 109, kde začíná úryvek z humoristického románu Kronika Pickwickova klubu. Text využijeme pro zopakování některých pojmů z oblasti významu slov: ...

1.6. 2020

Divadelní hra Naši furianti + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes si přečtete ukázku z tvorby dalšího českého spisovatele, který patří do období realismu. Je jím Ladislav Stroupežnický, který byl známý díky divadelní hře Naši furianti. Ukázku najdete v Čítance na stranách 93 - 95. Vidíte, že hra je psaná v dialozích...

29.5. 2020

Povídky Jana Nerudy

Dobrý den, dnes se budeme věnovat tvorbě Jana Nerudy. V Čítance na straně 86 najdete povídku Hastrman, která patří do vzpomínkové knihy Povídky malostranské.  Přečtěte si ji, do literárních sešitů odpovězte na následující otázky a porovnejte s kontrolou. Jan Neruda...

27.5. 2020

Realismus

Dobrý den, dnes se seznámíte s realismem, uměleckým směrem, který vystřídal romantismus a ovlivnil literaturu 2. poloviny 19. století ve světě i u nás. Otevřete si Čítanku na straně 86 a z podbarvené tabulky si do literárních sešitů vypište znaky tohoto směru. Pak ze...

25.5. 2020

Božena Němcová

Dobrý den, pokud se bavíme o době národního obrození, určitě nesmíme zapomenout na jednu z prvních žen – spisovatelek – tou byla Božena Němcová. V Čítance na straně 83 si přečtěte zeleně podbarvenou tabulku, na stranách 84 a 85 text Ze života Boženy Němcové, do...

22.5. 2020

Karel Havlíček Borovský

Dobrý den, vrátíme se k období národního obrození. Kromě Čelakovského, Máchy a Erbena, se kterými jste se již seznámili, do této doby patří i Karel Havlíček Borovský a Božena Němcová. Dnes se podíváme na prvního jmenovaného autora. V Čítance na straně 80 si...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.