Matematika

13.4. 2023

Duben

Násobení, dělení, dělení jednociferným dělitelem, slovní úlohy, počítání do 10 000, geometrie.

13.4. 2023

Duben

Násobení a dělení, písemné dělení jednociferným dělitelem, počítání do 10 000slovní úlohy, geometrie.

16.6. 2020

Samostatná práce na 16.6.2020 M5

Geometrie ve slovních úlohách  - obvod a obsah obrazců Úkol : Vypracujte slovní úlohy   1 - 6 v učebnici na str. 42 Výsledky si zkontrolujte na str. 55

15.6. 2020

Samostatná práce na 15.6. 2020 M5

Početní operace s desetinnými čísly - procvičování Vypracujte úkoly PS str. 45 45/2 45/ Vyzkoušejte se pětiminutovky Neposílejte, zkontrolujte součtem výsledků

11.6. 2020

Samostatná práce na 11. 6. 2020 M5

Slovní úlohy s využítím více početních operací - procvičování Úkoly: PS str. 43 Bystření myšlení Nákupy Výsledky pošlete

9.6. 2020

Samostatná práce na 9. 6. 2020 M5

Římské číslice v PS na str. 41 vypracujte část s římskými číslicemi pomůcku máte v učebnici na str. 41, částečné výsledky v PS na str. 56 neposílejte

8.6. 2020

Samostatná práce na 8. 6. 2020 M5

Geometrie - konstrukce čtverce, výpočet obsahu V PS vypracujte str. 51 Výsledky úkolu 5 a 6 pošlete.

4.6. 2020

Samostatná práce na 4.6. 2020 M5

Dělení dvojciferným dělitelem - procvičování Vypočítejte, výsledky pošlete 13 048 : 59 = 1786 : 15 = 15428 : 72 = 25313 : 81 = 15484 : 63 = 89765 : 93 =

2.6. 2020

Samostatná práce na 2. 6. 2020 M5

Zlomky - procvičování ve slovních úlohách Bystrotest 10   učebnice strana 40 Výsledky si zkontrolujte na str. 55 , nemusíte posílat

1.6. 2020

Samostatná práce na 1.6. 2020

Magické čtverce Ahoj, dnes práce jen pro dobrovolníky Zájemci si mohou zkusit magické čtverce, jsou tam i složitější, které jsme nepočítali. Připomínám, že součty čísel v řádcích, sloupcích i úhlopříčkách musí dát dané číslo. Výsledky neposílejte. ...

28.5. 2020

Samostatná práce na 28.5. 2020

Geometrie : Síť krychle - povrch krychle Prohlédněte si v učebnici str. 39 a vypracujte cvičení 1, 2 a 3 výsledky pošlete

26.5. 2020

Samostatná práce na 26. 5. 2020 M5

Dělení dvojciferným dělitelem – opakování Učebnice str. 14 cv. 4………. druhý a třetí sloupec Vydělte a pošlete výsledky

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.