Vlastivěda

17.5. 2019

Květen

Lidé a čas-dějiny.

10.4. 2019

Duben

Cestujeme po ČR - kraje, české dějiny - pravěk.

28.2. 2019

Březen

Cestujeme po České republice - regiony ČR

31.1. 2019

Únor

Průmysl, služby a doprava, ochrana přírody.

31.1. 2019

Leden

Zemědělství, nerostné suroviny

7.12. 2018

Prosinec

Povodí ČR, počasí, podnebí, zemědělství.

5.11. 2018

Listopad

  Zemský povrch, povrch ČR, vodstvo.

2.10. 2018

Říjen

Národopisné oblasti, mapy.

25.9. 2018

Září

Cestujeme -.Evropa a svět, Místo, kde žijeme, Naše vlast.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.