Český jazyk

30.3. 2020

Pověsti

Dnes máme literaturu - budeme se věnovat pověstem. Otevřete si Čítanku na straně 149 a do sešitu z literární výchovy si zapiště z oranžového rámečku, co je pověst. Pak si přečtěte na str. 148 a 149 pověst O Bivoji a opět do sešitu z literární výchovy splňte následující...

26.3. 2020

Úkol č. 2 - vyhledání podmětu + pravopis sloves

Mám pro vás druhý úkol. Vše jste procvičili dle pokynů z 18., 20. a 24. března. Pracovat budete podobně, ale tentokrát bych vaši práci ráda viděla, abych věděla, jak vám učivo jde. Úkol č. 2 – pošli do 30. 3. 2020 na e-mailovou adresu m.kroulikova@centrum.cz podtrhni...

24.3. 2020

Procvičování sloves II + kontrola

Dobrý den. Níže najdete ještě jeden pracovní list na procvičení koncovek sloves. V každé větě zkuste podtrhnout podmět, pokud je nevyjádřený, vepište ho do závorky. Dle podmětu doplňte koncovku slovesa. Příklad: Děti cvičil… nové štěňátko, které dostal… od...

20.3. 2020

Slovesa - procvičování + kontrola

Vyzkoušejte si, jak jste natrénovali pravopis sloves. Otevřete si pracovní list, doplňte chybějící koncovky sloves a teprve potom se podívejte na kontrolu a porovnejte, jak se vám dařilo. Nezapomeňte v každé větě najít podmět (kdo?co?) a řiďte se jím. Pokud se jedná o...

18.3. 2020

Slovesa - pokračování

Děkuji všem, kteří mi poslali úkol. Všem jsem se snažila odpovědět, abyste věděli, jak se vám dařilo. Pokud jste měli nějaké chyby, měli byste se k učivu ještě vrátit a trénovat, např. cvičení na internetu. U sloves ještě zůstaneme. Už je poznáte a potřebujeme,...

13.3. 2020

Úkol číslo 1 - slovesa

Dobrý den, doufám, že doma vše zvládáte a že jste si stihli procvičit mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, způsob, čas. Mám pro vás první úkol, který mi pošlete zpět na adresu   m.kroulikova@centrum.cz       Pokud nemáte možnost posílat e-mail, přineste...

11.3. 2020

Čeština ze školy domů a zpět

Ahoj všem doma! Dnes máme společně premiéru – takhle možná bude vypadat škola v budoucnosti. Alespoň si to vyzkoušíme a snad zjistíme, že setkávání se tváří v tvář je lepší. Jak bude výuka probíhat? Touto cestou vám budu posílat náměty na procvičování a úkoly....

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.