Český jazyk

5.6. 2020

Vedlejší věta příslovečná místní a časová

Dobrý den, od příslovečných určení můžeme také tvořit vedlejší věty – nazýváme je příslovečné a existuje několik druhů. Dnes se podíváme na vedlejší větu příslovečnou místní a časovou. Otevřete si učebnice Český jazyk na straně 87 a přečtěte si modře...

3.6. 2020

Procvičování + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes jsem pro vás připravila jedno cvičení s kontrolou a jeden úkol k odevzdání. Vše se týká učiva, které jsme teď procvičovali – grafické znázornění souvětí s vedlejší větou podmětnou, předmětnou a přívlastkovou. Zapisovat budete, jak jste se naučili...

1.6. 2020

Procvičování předmětné, podmětné a přívlastkové věty

Dobrý den, dnes si opět procvičíte vedlejší věty, které již umíte. V následujících souvětích jsou všechny tři druhy vedlejších vět – podmětná, předmětná a přívlastková. Zapište souvětí graficky a porovnejte s kontrolou. Jsou dva možné zápisy souvětí: ...

29.5. 2020

Procvičování přívlastkové věty

Dobrý den, minule jste se seznámili s vedlejší větou přívlastkovou. Umíte se na ni ptát (JAKÝ? JAKÁ? JAKÉ? JAKÝCH? JAKÝM? JAKÝMI? JACÍ? …) a víte, že hlavní věta končí na podstatné jméno, o kterém pak vedlejší věta mluví. Dnes si poznávání přívlastkových...

27.5. 2020

Vedlejší věta přívlastková

Dobrý den, dnes se naučíte další druh vedlejších vět. Už umíte větu podmětnou a předmětnou a k nim přidáme větu přívlastkovou. I tahle věta nahrazuje větný člen věty jednoduché, tentokrát přívlastek. Ukážeme si to na příkladu: Máme větu jednoduchou - Ovocné...

25.5. 2020

Fejeton + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes si přečtete fejeton současného českého spisovatele, herce a loutkoherce Ivana Krause – Květiny a zvířata. Najdete ho v Čítance na straně 115. Odpovězte na otázky a svoji práci mi pošlete na adresu m.kroulikova@centrum.cz do 29. 5. Děkuji. K čemu autor...

22.5. 2020

Fejeton Karla Čapka

Dobrý den, říkali jsme si, že jedním z autorů fejetonů byl Karel Čapek. V Čítance na straně 117 najdete jednu ukázku z jeho tvorby. Přečtěte si text Zahradníkův duben, do literárních sešitů odpovězte na otázky a porovnejte s kontrolou. Ke komu Čapek mluví – komu...

20.5. 2020

Čteme fejetony

Dobrý den, v pondělí jste se seznámili s fejetonem. Dnes také s jedním budete pracovat v Čítance na straně 112. Přečtěte si text od českého spisovatele Františka Nepila - Proč se zlomí strom. Do sešitu literární výchovy odpovězte na následující otázky a porovnejte s...

17.5. 2020

Fejeton

Dobrý den, dnes se seznámíte s literárním útvarem, který se nazývá FEJETON. Otevřete si Čítanky na straně 137 a přečtěte si oranžově podbarvenou tabulku. Pomocí této tabulky a internetu zkus doplnit zápis do literárního sešitu: Fejeton neboli – napiš, jak jinak se...

15.5. 2020

Podmětná a předmětná věta + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes si ještě procvičíte obě vedlejší věty, které jste se naučili, větu podmětnou a předmětnou, na pracovním listě pod tímto textem a porovnáte s kontrolou. Abych věděla, jestli učivu rozumíte, stejným způsobem jako v pracovním listě vypracujete ještě...

13.5. 2020

Věta podmětná a předmětná

Dobrý den, dnes procvičíte obě vedlejší věty, které jste se naučili – větu podmětnou a předmětnou. Jak budete postupovat, si ukážeme na následujícím souvětí: Bratr mi navrhl, abychom společně vybrali dárek pro babičku. přečti si souvětí a vyhledej spojovací...

11.5. 2020

Vedlejší věta předmětná

Dobrý den, dnes se seznámíte s dalším druhem vedlejších vět – s větou předmětnou – ta nahrazuje předmět hlavní věty a jako na předmět se na ni ptáme, tzn. pádovými otázkami – nejčastěji 4. pádem – KOHO? CO?, ale i otázkami 2., 3, 6. a 7. pádu. Vše si ukážeme na...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.