Český jazyk

17.6. 2020

P + P = poděkování + přání

Dobrý den, dnešní povídání bude trochu jiné. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste se snažili během tohoto nečekaného období pracovat podobně, jako kdybyste byli ve škole. Vím, že samostudium není pro každého, i pro nás byla situace nová a stejně jako vy jsme...

15.6. 2020

Vedlejší věty + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes jsem pro vás připravila jeden úkol k odevzdání, abych věděla, jak se vám určování druhů vedlejších vět daří. Zapíšete graf souvětí (1H 2V, nebo 1V 2H) a určíte druh věty vedlejší – objeví se pouze věty, které znáte: podmětná – kdo? co? ...

12.6. 2020

Věta příslovečná způsobová a příslovečná měrová

Dobrý den, dnes se podíváme na vedlejší větu příslovečnou způsobovou a příslovečnou měrovou. Otevřete si učebnice Český jazyk na straně 88 a přečtěte si druhou modře podbarvenou tabulku. Zjistili jste, že na větu příslovečnou způsobovou se ptáme stejně jako na...

10.6. 2020

Procvičování vedlejších vět

Dobrý den, dnes procvičíte všechny věty vedlejší, které již umíte – větu podmětnou, předmětnou, přívlastkovou, příslovečnou časovou a příslovečnou místní. Otevřete si učebnice Český jazyk na straně 87 a zapište grafy souvětí cvičení 3. Porovnejte s kontrolou. ...

8.6. 2020

Tvoření časových a místních vět

Dobrý den, dnes ještě procvičíte vedlejší větu příslovečnou místní a příslovečnou časovou. Budete je tvořit z rozvitého příslovečného určení místa a času. Jak budete postupovat: Ve větě jednoduché budete mít ležatým písmem vyznačené rozvité příslovečné...

5.6. 2020

Vedlejší věta příslovečná místní a časová

Dobrý den, od příslovečných určení můžeme také tvořit vedlejší věty – nazýváme je příslovečné a existuje několik druhů. Dnes se podíváme na vedlejší větu příslovečnou místní a časovou. Otevřete si učebnice Český jazyk na straně 87 a přečtěte si modře...

3.6. 2020

Procvičování + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes jsem pro vás připravila jedno cvičení s kontrolou a jeden úkol k odevzdání. Vše se týká učiva, které jsme teď procvičovali – grafické znázornění souvětí s vedlejší větou podmětnou, předmětnou a přívlastkovou. Zapisovat budete, jak jste se naučili...

1.6. 2020

Procvičování předmětné, podmětné a přívlastkové věty

Dobrý den, dnes si opět procvičíte vedlejší věty, které již umíte. V následujících souvětích jsou všechny tři druhy vedlejších vět – podmětná, předmětná a přívlastková. Zapište souvětí graficky a porovnejte s kontrolou. Jsou dva možné zápisy souvětí: ...

29.5. 2020

Procvičování přívlastkové věty

Dobrý den, minule jste se seznámili s vedlejší větou přívlastkovou. Umíte se na ni ptát (JAKÝ? JAKÁ? JAKÉ? JAKÝCH? JAKÝM? JAKÝMI? JACÍ? …) a víte, že hlavní věta končí na podstatné jméno, o kterém pak vedlejší věta mluví. Dnes si poznávání přívlastkových...

27.5. 2020

Vedlejší věta přívlastková

Dobrý den, dnes se naučíte další druh vedlejších vět. Už umíte větu podmětnou a předmětnou a k nim přidáme větu přívlastkovou. I tahle věta nahrazuje větný člen věty jednoduché, tentokrát přívlastek. Ukážeme si to na příkladu: Máme větu jednoduchou - Ovocné...

25.5. 2020

Fejeton + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes si přečtete fejeton současného českého spisovatele, herce a loutkoherce Ivana Krause – Květiny a zvířata. Najdete ho v Čítance na straně 115. Odpovězte na otázky a svoji práci mi pošlete na adresu m.kroulikova@centrum.cz do 29. 5. Děkuji. K čemu autor...

22.5. 2020

Fejeton Karla Čapka

Dobrý den, říkali jsme si, že jedním z autorů fejetonů byl Karel Čapek. V Čítance na straně 117 najdete jednu ukázku z jeho tvorby. Přečtěte si text Zahradníkův duben, do literárních sešitů odpovězte na otázky a porovnejte s kontrolou. Ke komu Čapek mluví – komu...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.