Matematika

13.10. 2022

Říjen

Počítání do 1000 - zaokrouhlování, násobení a dělení, dělení se zbytkem, počítání písemně i zpaměti, slovní úlohy. Geometrie.

6.6. 2022

Červen

slovní úlohy. násobení a dělení, počítání do 1 000, geometrie, jednotky.

5.5. 2022

Květen

Písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, počítání do 1000, desítková soustava, geometrie.

5.4. 2022

Duben

Počítání do 1000 písemně i ústně, geometrie, slovní úlohy.

9.3. 2022

Březen

Slovní úlohy, počítání do 1 000, násobilka.  Geometrie - přímky různoběžné a rovnoběžné.

8.2. 2022

Únor

Závorky v příkladech, slovní úlohy, násobilka, počítání s penězi, počítání do 1000,přímky.

10.1. 2022

Leden

Počítání v oboru do 1 000čtení a psaní čísel, řazení početních úkonů, geometrie, slovní úlohy, násobilka.

7.12. 2021

Prosinec

Násobilka 2-9, slovní úlohy, geometrie, jednotky délky.

15.11. 2021

Listopad

Malá násobilka, počítání v oboru do 100, slovní úlohy, geometrie, jednotky.

19.10. 2021

Říjen

Násobilka, počítání do 100, slovní úlohy, tělesa, jednotky.

30.9. 2021

Září

Opakování ze 2. třídy  - počítání do 100, násobilka 2, 5, 10. Seznámení s písemným sčítáním a  odčítáním.

19.6. 2020

Pátek 19. 6.

V učebnici jsme si vyrobili metr podle návodu, změřili délky úseček a počítali sestavy na list, který jsem vám nakopírovala. Dej si přes víkend do pořádku všechny učebnice, máš u sebe čj, mat, prv a AJ.  Všechny  mi předáš 30. 6., až si přijdeš pro vysvědčení.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.