Starší příspěvky

15.10. 2017

Písemná práce z obecných jmen přejatých

Příští týden v úterý 17. 10. 2017 budete psát opakovací písemnou práci z českého jazyka - skloňování obecných jmen přejatých - učebnice str. 16 - 18 + poznámky v pravidlech a ve školním sešitě. Procvičovat může také na internetu: ...

15.9. 2017

Učivo v září 2017

Slovanské jazyky Příbuznost češtiny s ostatními slovanskými jazyky, specifické rysy češtiny Útvary českého jazyka – spisovný a nespisovný jazyk, obecná čeština, nářečí, slang, argot Obohacování slovní zásoby – tvoření slov, slova domácí a přejatá, práce...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.