Anglický jazyk

17.6. 2020

Videa, která jsme si měli pustit na společné hodině (17.6.)

Dobrý den, zde Vám vkládám odkazy na videa, která jsme si dnes na naší hodině angličtiny vzhledem k technickým komplikacím nemohli pustit, ale která si můžete zkusit doma. :) Mr. Bean - Exams https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-exams Story - Mr. Indifferent...

15.6. 2020

Domácí příprava 15.-21.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milí žáci, i dnes, naposledy, se budeme věnovat minulému času prostému. :) Učebnice, str. 70, cv. 1 doplňte si obyčejnou tužkou věty s pomocí slovesa "být" v minulém čase - tedy doplňujte "was"/"were" či "wasn´t"/"weren´t" Učebnice, str. 70, cv. 3 ...

15.6. 2020

Lekce 9 - úkol na týden od 15.6. do 21.6.

Vážení doma studující šesťáci, pokud chodíte do školy, tento úkol ignorujte. Ostatní dostanou informaci, co se dělá na hodinách ve škole. Minulý týden jsme pracovali na slovesu být v minulém čase /uč. 74/ a konverzovali jsme o minulém víkendu a posledních prázdninách...

9.6. 2020

Domácí příprava 8.-14.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milí žáci,   i dnes se podíváme na minulý čas prostý - procvičíme si ho online i v pracovním sešitě. :) Online procvičování: doplňte do vět správné tvary sloves v minulém čase...

8.6. 2020

Holiday game - úkol na týden od 8.6. do 14. 6.

Tento úkol bude opět kreativní. Vystřihněte nebo si vyrobte kartičky a rozdělte je na 2 hromádky. Jedna bude obsahovat druhy přepravy /train/ a druhá místa k navštívení /Hawaii/. Kartičky položte psaním dolů. Začněte odebírat z každé kupky po jedné kartě a z této dvojice...

1.6. 2020

Domácí příprava 1.-7.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milí žáci, tento týden se společně podíváme na slovní zásobu a gramatiku 9. lekce. Učebnice, str. 73, Vocabulary do svých slovníčků si přepište slovní zásobu 9. lekce Učebnice, str. 74, Minulý čas prostý do svých sešitů na gramatiku si...

1.6. 2020

My weekend - úkol na týden od 1.6. do 7.6.

Vysvětlím vám, jak zvládnout str. 58 pracovního sešitu. úkol č. 1 - nejdříve se seznamte s novou slovní zásobou v rámečku a popište obrázky úkol č. 2 - seznamte se s použitím předložek by/u něčeho např. u moře//, on /na vodorovné ploše např. na ostrově/, in...

25.5. 2020

Domácí příprava 25.-31.5.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milí žáci, dnes si ve Vašem pracovním sešitě procvičíme přítomný čas a Vaši slovní zásobu. :) Pracovní sešit, str. 54, cv. 5 doplňte do vět správný tvar slovesa v závorce - rozhodujete se mezi přítomným časem prostým a průběhovým VÝSTUP:...

18.5. 2020

Domácí příprava 18.-24.5.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milí žáci, i dnes budeme pokračovat zápisem slovní zásoby a gramatiky, následně si pak angličtinu procvičíme v našich pracovních sešitech. Učebnice, str. 65 - Vocabulary přepište si do svých slovníčků zbytek slovní zásoby 8. lekce Učebnice, str. 66...

25.5. 2020

Clothes revision - úkol na týden od 25.5. do 31.5.

Look at our friends Perzil and Yo-Yee from the planet Puu-puuu. They are visiting Lucy. What are they wearing? Read and listen to the list1 of words (CD Track 1). Write 12 types of clothes that you can see in the picture in box A. Write 6 types of clothes that you can’t see in the picture in...

13.5. 2020

Domácí příprava 11.-17.5.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milí žáci, omlouvám se za pozdější zadání úkolů pro tento týden. S ohledem na to jich bude méně, než je obvyklé. Příští týden se zase vrátíme ke standardnímu rozsahu. :) Učebnice, str. 66 - Vocabulary přepište si do svých slovníčků slovní...

18.5. 2020

Jak často se věnujeme svým aktivitám - úkol na týden od 18.5. do 24.5.

Tentokrát můžete využít svůj pracovní sešit str. 46. Cvičení 6a - doplňování příslovcí always /vždy/, never /nikdy/, often /často/, sometimes /někdy/, usually /obvykle/ rámečky se zatržítky znamenají častost - čím více zatržítek, tím častěji, žádné...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.