7. třída

23.6. 2020

Učebnice + vysvědčení

Milí žáci, blíží se konec školní roku, letos netradiční, ale přesto v něčem tradiční - je potřeba odevzdat učebnice, aby si přes prázdniny odpočly ve svém pokojíčku = skladu, a vám bude předáno vysvědčení, abyste věděli, jak jste si v uplynulém období vedli. Kdo...

23.6. 2020

Domácí příprava 22.-28.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milí žáci, tentokráte již naposledy! :) Tento týden ukončíme naše putování po Asii a podíváme se společně na její jihovýchodní, východní  a severní část. :) ZÁPIS Asie – JV Asie, V Asie, S Asie (vizte přiložený soubor: Asie - zápis (JV Asie, V...

18.6. 2020

Domácí příprava 15.-21.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milí žáci, tento týden se podíváme podrobněji na další části Aie – konkrétně na centrální a jižní Asii. ? ZÁPIS Asie - centrální Asie, J Asie (vizte přiložený soubor: Asie - zápis (centrální Asie, J Asie)) zápis si vytiskněte a nalepte do...

18.6. 2020

Poslední setkání

Milí sedmáci, při posledním on-line setkání bych vám chtěla poděkovat za spolupráci, u někoho větší, u někoho menší. Vím, že samostudium není jednoduchá věc, obzvlášť u jazyka, se kterým začínáte, a také není pro každého. Vyžaduje velkou dávku zodpovědnosti,...

17.6. 2020

P + P = poděkování + přání

Dobrý den, dnešní povídání bude trochu jiné. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste se snažili během tohoto nečekaného období pracovat podobně, jako kdybyste byli ve škole. Vím, že samostudium není pro každého, i pro nás byla situace nová a stejně jako vy jsme...

16.6. 2020

Úkoly na týden - sk. uč. L. Zemanové Lamačové

Milí žáci, v tomto týdnu si prostřednictvím interaktivních pracovních listů zopakujete tvoření předpřítomného času (s těmi, co chodí do školy, jsme dnes opakovali). Rozklikněte odkaz, vyplňte cvičení a vaše dosažené skóre mi pošlete e-mailem. ...

15.6. 2020

Úkol na další týden

Milí žáci, tento týden se seznámíte s časováním sloves v němčině. Vytiskněte si a vlepte či přepište do sešitu následující přehled Časování sloves Dole najdete tři slovesa, která podle vzoru vyčasujte. Následně si vyzkoušejte toto on-line cvičení (u sloves...

15.6. 2020

Hodnocení

Ahoj sedmáci Děkuju vám (a taky vašim rodičům), kteří jste v tomhle zvláštním období přistoupili na to, že hodně věcí je jinak, a snažili jste se hledat cesty jak komunikovat na dálku, být zodpovědní, samostatní, tvořiví. Vím, že to nebylo snadné. Velké části z vás...

15.6. 2020

Domácí příprava 15.-21.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milí žáci, na závěr letošního roku se již jen naposledy procvičíme v užívání jednotlivých anglických časů, který byste již měli s přehledem zvládat. :) Online procvičování: minulý čas prostý a průběhový ...

15.6. 2020

Vedlejší věty + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes jsem pro vás připravila jeden úkol k odevzdání, abych věděla, jak se vám určování druhů vedlejších vět daří. Zapíšete graf souvětí (1H 2V, nebo 1V 2H) a určíte druh věty vedlejší – objeví se pouze věty, které znáte: podmětná – kdo? co? ...

15.6. 2020

Komiks - úkol na týden od 15.6. do 21.6.

Vážení žáci a studenti. Je před námi poslední úkol tohoto školního roku. Chci velice poděkovat všem, kteří v dobách zrušené školní docházky dbali na svůj osobní rozvoj. Věřte, že vše, co pro sebe uděláte, vás posouvá dále. Každá výzva, kterou podstoupíte, vás...

12.6. 2020

Věta příslovečná způsobová a příslovečná měrová

Dobrý den, dnes se podíváme na vedlejší větu příslovečnou způsobovou a příslovečnou měrovou. Otevřete si učebnice Český jazyk na straně 88 a přečtěte si druhou modře podbarvenou tabulku. Zjistili jste, že na větu příslovečnou způsobovou se ptáme stejně jako na...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.