5. třída

29.6. 2020

Vysvědčení

V úterý 30. 6. si mohou do školy přijít všichni pro vysvědčení. Sraz je v 7,45 - 7,50 u vchodu do jídelny, kde si vás vyzvednu. Předání vysvědčení je 1. vyučovací hodinu. Kdo nebude moci, může si jej vyzvednout během prázdnin v kanceláři školy - sledujte stránky s...

22.6. 2020

22.6

Milé žákyně, milí žáci, co jste zvládli, to jste zvládli....děkuji vám všem, co mi poctivě posílali zadané úkoly a tleskám jim!!!! Tento týden vám jen doporučuji: v pracovním sešitě str.38 a 39 si pohrejte, stříhejte a lepte...je to na vás! Zvláště, když se...

18.6. 2020

18.6.

Milé tulačky a tuláci, dnes vás zvu na pizzu dobrou italskou zmrzlinu, do země, kde jsou krásné památky, nádherné hory,  rychlá auta a pohádkové moře...ano do Itálie na str.59 si pročtěte a napište si do modrých sešitů: název státu, hlavní město, nakreslete si vlajku a...

18.6. 2020

Poslední úkol + poděkování

Dobrý den, milí páťáci. Nejprve bych vám (a taky vašim rodičům) chtěla poděkovat za to, že jste v tomhle zvláštním období přistoupili na to, že hodně věcí je jinak, než jsme zvyklí a pomohli jste nám hledat cesty jak komunikovat na dálku, být zodpovědní, samostatní a...

16.6. 2020

Úkoly na další týden - sk. uč. L. Zemanové Lamačové

Milí žáci, tento týden si procvičíte angličtinu prostřednictvím interaktivních pracovních listů. Jsou podobné jako on-line úlohy, které jste si už také vyzkoušeli. Níže vám posílám odkazy, stačí, když na ně kliknete a začnete vyplňovat daná cvičení (tvary slovesa...

16.6. 2020

Samostatná práce na 16.6.2020 M5

Geometrie ve slovních úlohách  - obvod a obsah obrazců Úkol : Vypracujte slovní úlohy   1 - 6 v učebnici na str. 42 Výsledky si zkontrolujte na str. 55

15.6. 2020

15.6.

Milé tulačky a tuláci, jdeme se toulat dál po Evropě.....dnes navštívíme Velkou Británii a Francii.....v učebnici na str. 58 si dobře přečtěte a pak do modrých sešitů si napište název státu, hlavní město, nakreslete si vlajku (podle pravítka) a nakreslete si obrázek,...

15.6. 2020

Shoda podmětu s přísudkem - pokračování - práce do 17. 6.

Milé děti, dál budeme pokračovat v učivu o shodě podmětu s přísudkem. Pracovat budete s pracovním listem. Kdo má možnost si jej vytisknout a doplnit, může a vloží pracovní list podepsaný do sešitu k odevzdání v pondělí. Kdo nemá možnost si ho vytisknout, přepíše si do...

15.6. 2020

Domácí příprava 15.-21.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milé děti, tento týden se naposledy v tomto školím roce procvičíme v angličtině. Podíváme se společně do pracovního sešitu na minulý čas a vyzkoušíme si pár online cvičení na slovní zásobu. :) Pracovní sešit, str. 71, cv. 1 doplňte do jednotlivých...

15.6. 2020

Samostatná práce na 15.6. 2020 M5

Početní operace s desetinnými čísly - procvičování Vypracujte úkoly PS str. 45 45/2 45/ Vyzkoušejte se pětiminutovky Neposílejte, zkontrolujte součtem výsledků

15.6. 2020

Komiks - úkol na týden od 15.6. do 21.6.

Vážení žáci a studenti. Je před námi poslední úkol tohoto školního roku. Chci velice poděkovat všem, kteří v dobách zrušené školní docházky dbali na svůj osobní rozvoj. Věřte, že vše, co pro sebe uděláte, vás posouvá dále. Každá výzva, kterou podstoupíte, vás...

11.6. 2020

11.6

Milé žákyně, milí žáci, dnes se začnete toulat dál po Evropě....učebnice str. 57 a přečtěte si o Rusku a Dánsku.... Do modrých sešitů si napište název státu a připište hlavní město....nakreslete k nim  vlajku a případně obrázek, co je pro ně...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.