5. třída

30.5. 2022

Pracovní činnosti v 5. třídě

Milí páťáci a rodiče, školní rok se nám blíží pomalu ale jistě do finále. Při "prackách" vyrábíme společně vše možné i nemožné. Na podzim jsme ze spadaných listů vyrobili krásné podzimní dekorace, v čase vánočním jsme si "pekli" nepečené cukroví, ozdobili...

29.6. 2020

Vysvědčení

V úterý 30. 6. si mohou do školy přijít všichni pro vysvědčení. Sraz je v 7,45 - 7,50 u vchodu do jídelny, kde si vás vyzvednu. Předání vysvědčení je 1. vyučovací hodinu. Kdo nebude moci, může si jej vyzvednout během prázdnin v kanceláři školy - sledujte stránky s...

22.6. 2020

22.6

Milé žákyně, milí žáci, co jste zvládli, to jste zvládli....děkuji vám všem, co mi poctivě posílali zadané úkoly a tleskám jim!!!! Tento týden vám jen doporučuji: v pracovním sešitě str.38 a 39 si pohrejte, stříhejte a lepte...je to na vás! Zvláště, když se...

18.6. 2020

18.6.

Milé tulačky a tuláci, dnes vás zvu na pizzu dobrou italskou zmrzlinu, do země, kde jsou krásné památky, nádherné hory,  rychlá auta a pohádkové moře...ano do Itálie na str.59 si pročtěte a napište si do modrých sešitů: název státu, hlavní město, nakreslete si vlajku a...

18.6. 2020

Poslední úkol + poděkování

Dobrý den, milí páťáci. Nejprve bych vám (a taky vašim rodičům) chtěla poděkovat za to, že jste v tomhle zvláštním období přistoupili na to, že hodně věcí je jinak, než jsme zvyklí a pomohli jste nám hledat cesty jak komunikovat na dálku, být zodpovědní, samostatní a...

16.6. 2020

Úkoly na další týden - sk. uč. L. Zemanové Lamačové

Milí žáci, tento týden si procvičíte angličtinu prostřednictvím interaktivních pracovních listů. Jsou podobné jako on-line úlohy, které jste si už také vyzkoušeli. Níže vám posílám odkazy, stačí, když na ně kliknete a začnete vyplňovat daná cvičení (tvary slovesa...

16.6. 2020

Samostatná práce na 16.6.2020 M5

Geometrie ve slovních úlohách  - obvod a obsah obrazců Úkol : Vypracujte slovní úlohy   1 - 6 v učebnici na str. 42 Výsledky si zkontrolujte na str. 55

15.6. 2020

15.6.

Milé tulačky a tuláci, jdeme se toulat dál po Evropě.....dnes navštívíme Velkou Británii a Francii.....v učebnici na str. 58 si dobře přečtěte a pak do modrých sešitů si napište název státu, hlavní město, nakreslete si vlajku (podle pravítka) a nakreslete si obrázek,...

15.6. 2020

Shoda podmětu s přísudkem - pokračování - práce do 17. 6.

Milé děti, dál budeme pokračovat v učivu o shodě podmětu s přísudkem. Pracovat budete s pracovním listem. Kdo má možnost si jej vytisknout a doplnit, může a vloží pracovní list podepsaný do sešitu k odevzdání v pondělí. Kdo nemá možnost si ho vytisknout, přepíše si do...

15.6. 2020

Domácí příprava 15.-21.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milé děti, tento týden se naposledy v tomto školím roce procvičíme v angličtině. Podíváme se společně do pracovního sešitu na minulý čas a vyzkoušíme si pár online cvičení na slovní zásobu. :) Pracovní sešit, str. 71, cv. 1 doplňte do jednotlivých...

15.6. 2020

Samostatná práce na 15.6. 2020 M5

Početní operace s desetinnými čísly - procvičování Vypracujte úkoly PS str. 45 45/2 45/ Vyzkoušejte se pětiminutovky Neposílejte, zkontrolujte součtem výsledků

15.6. 2020

Komiks - úkol na týden od 15.6. do 21.6.

Vážení žáci a studenti. Je před námi poslední úkol tohoto školního roku. Chci velice poděkovat všem, kteří v dobách zrušené školní docházky dbali na svůj osobní rozvoj. Věřte, že vše, co pro sebe uděláte, vás posouvá dále. Každá výzva, kterou podstoupíte, vás...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.