4. třída

8.1. 2021

Leden

Místo, kde žijeme - zemědělství, nerostné suroviny.

8.1. 2021

Leden

Znaky života, člověk a jeho zdraví.

8.1. 2021

Leden

Slovní úlohy, zaokrouhlování, násobení, geometrie.

8.1. 2021

Leden

Tvarosloví u podstatných jmen. Do konce ledna odevzdat četbu.

10.12. 2020

Prosinec

Životní podmínky - příroda živá a neživá, příjem potravy, dýchání.

9.12. 2020

Prosinec

Vodstvo - řeky v ČR, počasí, podnebí, zemědělství.

9.12. 2020

Prosinec

počítání do 10 000, slovní úlohy, násobilka, dělení čísel jednociferným dělitelem, kružnice, kruh.

9.12. 2020

Prosinec

Slovní druhy, podstatná jména.

3.11. 2020

Listopad

Látky a jejich vlastnosti - objem, voda a vzduch, životní podmínky - rozmanitost, podnebí, počasí.

3.11. 2020

Listopad

 Místo, kde žijeme - okolní krajina , zemský povrch a jeho tvary, vodstvo.

3.11. 2020

Listopad

Násobení a dělení (dělení celku), dělení se zbytkem, počítání do 10 000, slovní úlohy, geometrie (kružnice, kruh, poloměr, průměr).

3.11. 2020

Listopad

Pravopis - předpony, vyjmenovaná slova. Odevzdat četbu.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.