4. třída

30.5. 2023

Květen

Slovní úlohy, písemné dělení  jednociferným dělitelem a násobení dvojciferným dělitelem, počítání do 10 000, geometrie, jednotky.

24.5. 2023

Květen

Dopravní výchova, člověk a jeho zdraví, mimořádné události, přivolání pomoci.

24.5. 2023

Květen

Lidé a čas - orientace v čase, historie.

24.5. 2023

Květen

Skladba, věta jednoduchá a souvětí. Žáci odevzdají přečtenou a zapsanou 5. knihu.  

21.4. 2023

Duben

Člověk a jeho zdraví - dopravní výchova, osobní bezpečí, péče o zdraví.

21.4. 2023

Duben

Regiony ČR.

21.4. 2023

Duben

Tvarosloví - slovesa.

21.4. 2023

Duben

Slovní úlohy, písemné dělení jednociferný dělitelem, počítání do 10 000, obvod

3.3. 2023

Březen

Regiony ČR.

3.3. 2023

Březen

Rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy, společenstva.

3.3. 2023

Březen

počítání do 1 000 000, slovní úlohy, písemné dělení jednociferným dělitelem, geometrie, jednotky.

3.3. 2023

Březen

Tvarosloví podstatných jmen, tvarosloví u sloves.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.