4. třída

3.11. 2020

Listopad

Látky a jejich vlastnosti - objem, voda a vzduch, životní podmínky - rozmanitost, podnebí, počasí.

3.11. 2020

Listopad

 Místo, kde žijeme - okolní krajina , zemský povrch a jeho tvary, vodstvo.

3.11. 2020

Listopad

Násobení a dělení (dělení celku), dělení se zbytkem, počítání do 10 000, slovní úlohy, geometrie (kružnice, kruh, poloměr, průměr).

3.11. 2020

Listopad

Pravopis - předpony, vyjmenovaná slova. Odevzdat četbu.

23.10. 2020

Pátek 23. 10.

V učebnici pracuj na str. 16 a v PS na str. 11, 12.  

23.10. 2020

Pátek 23. 10.

V pracovním sešitu vypočítej stranu 24. Z učebnice str. 24 do domácího sešitu vypočítej červený a modrý sloupeček ze cv 2. a ze sloupečku dělení se zbytkem zelený a modrý.

23.10. 2020

Pátek 23. 10.

Pěkný den, máme tu pátek, pátek před podzimními prázdninami. Odpočívejte, opakujte a doučte se to, co jste nestihli. Dejte na sebe pozor, ať se vám nic nestane. :-) V učebnici dokončíme stranu 35/2 -  napiš do sešitu domácího. Vypracuj podle zadání  str. 36 a v PS procvič...

22.10. 2020

Čtvrtek 22. 10.

Pracuj v učebnici na str. 24. Cvičení 2 procvič do cvičáku. Opravené sešity si vyzvedni v knihovně.

22.10. 2020

Čtvrtek 22. 10.

Dobrý den, dnes dokonči v učebnici str. 34/3, 4. Na str. 35 si přečti tabulku a vypracuj cv. 1. Piš do cvičáku. Opravené sešity si vyzvedni v knihovně.  

21.10. 2020

Středa 21. 10.

Voda a její vlastnosti uč. str. 24/25. Zopakuj a douč se, co jsme si povídali o vodě ve 3. třídě. Zápis: Voda a její vlastnosti skupenství vody - pevné (led, sníh, …) kapalné (rosa, déšť, …) plynné (vodní pára ) Voda zamrzá při teplotě 0°C . Vře při...

21.10. 2020

Středa 21. 10.

Vypočítej PS na str. 23. PS i sešit domácí odevzdej do 10ti hodin ve čtvrtek 22. 10., opravím a vrátím k vyzvednutí.

21.10. 2020

Středa 21. 10.

Hezký den, teď tě čeká známá předpona vy-/vý-, ve třetí třídě jsme se učili s vyjmenovanými slovy. Otevři si učebnici na str. 34, cvičení 1 přečti a zdůvodni, cv.2 napiš do cvičáku. V PS pracuj na str. 27/1. PS, list i sešit domácí odevzdej do 10ti hodin ve čtvrtek...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.