4. třída

17.9. 2020

Září

Opakování druhého pololetí 3. ročníku. Vesmír a Země.

17.9. 2020

Září

Vlastivědu začínáme zeměpisným učivem  ČR, na konci 2. pololetí se budeme seznamovat s dějinami ČR. Místo, kde žijeme, naše vlast- základy státního zřízení a politického systému, státní symboly, soužití lidí, chování lidí, právo a spravedlnost, vlastnictví.

17.9. 2020

Září

Opakování, počítání do 1000, násobení a dělení, slovní úlohy (jednoduché a složené, jednoduchý zápis).

17.9. 2020

Září

Opakování z nižších ročníků, především z druhého pololetí  3. třídy - tvarosloví, slovní druhy. Četba.

15.6. 2020

AJ (15.6. - 21.6.)

Dobrý den žáci, Minulý týden jsme se seznámili s lekcí č.9 a osvojili si slovní zásobu. V tomto týdnu budeme slovní zásobu procvičovat v PS a zazpíváme si na závěr naší výuky písničku :-) Pracovní sešit, str. 79, cv. 1 otočte si pracovní sešit vzhůru nohama a...

15.6. 2020

Domácí příprava 15.-21.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milé děti, tento týden se společně podíváme na angličtinu již naposledy - zazpíváme si píseň, vyplníme si Quizzyho komiks i dotazník a online se procvičíme ve slovní zásobě. :) Učebnice, str. 66, Say the chant prohlédněte si obrázek na straně 66...

14.6. 2020

Vlastivěda (15.6. - 19.6.)

Dobrý den žáci, máme před sebou poslední učivo tohoto školního roku. Zaměříme se na služby a dopravu v ČR a připomeneme si, jak je důležité chránit naši přírodu :-) Práce s učebnicí str. 40-41 (přečteme si text) a prohlédneme si obrázky. Pustíme si...

14.6. 2020

Přírodověda (15.6. -19.6.)

Dobrý den žáci, v tomto týdnu nás čeká poslední učivo z přírodovědy v letošním školním roce. Podíváme se společně k rybníku :-) Stojaté vody Otevřeme si učebnici na str. 86 -87 Prohlédneme si obrázky a osvojíme si názvy rostlin a živočichů ...

14.6. 2020

ČJ (procvičování - nepovinné)

Dobrý den žáci, blíží se nám konec školního roku a všichni se již těšíme na prázdniny :-) . Do konce školního roku budeme pouze opakovat a procvičovat probrané učivo :-) . procvičování shody přísudku s podmětem http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133 ...

14.6. 2020

Matematika (procvičování - nepovinné)

Dobrý den žáci, tento týden nás čeká opakování a procvičování probraného učiva. Zopakujeme si i převody jednotek objemu. Společně jsme se s tímto učivem seznámili v přírodovědě a i v rámci projektu – praktických cvičení „Měříme a vážíme“. Převody jednotek...

9.6. 2020

AJ (10.6. -17.6)

Dobrý den žáci, tento týden si přečteme dva články a pustíme se do slovní zásoby z lekce č. 9 Práce s učebnicí a PS text – uč. Str 61 – přečteme si a za pomoci slovníku přeložíme PS str. 76 cv.1 – vyberte slova a dopište do textu PS str. 76 cv.2...

8.6. 2020

Domácí příprava 8.-14.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milé děti, dnes se společně podíváme na část slovní zásoby 9. lekce, přečteme si komiksový příběh v učebnici a vypracujeme si některá cvičení ve Vašem pracovním sešitě. Pracovní sešit, str. 93 - Unit 9 označte si tato slovíčka a začněte se je...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.