4. třída

4.5. 2021

Květen

Lidé a čas.

4.5. 2021

Květen

Osobní bezpečí - dopravní výchova, první pomoc.

4.5. 2021

Květen

Slovní úlohy, násobení dvojciferným činitelem, jednotky, geometrie.

4.5. 2021

Květen

Tvarosloví u sloves.  Skladba, věta a souvětí. Do konce května odevzdat četbu.

4.5. 2021

Duben

Tvarosloví - slovesa.  

30.3. 2021

Duben

Dělení se zbytkem, zaokrouhlování, slovní úlohy, geometrie.

30.3. 2021

Duben

Kraje ČR. Evropa a svět. Lidé a čas.

30.3. 2021

Duben

Osobní bezpečí - dopravní výchova.  

4.3. 2021

Březen

Cestujeme po ČR.

4.3. 2021

Únor

Průmysl, doprava, ochrana přírody.

4.3. 2021

Březen

Rovnováha v přírodě.

4.3. 2021

Únor

Člověk a jeho zdraví.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.