3. třída

13.10. 2022

Říjen

Počítání do 1000 - zaokrouhlování, násobení a dělení, dělení se zbytkem, počítání písemně i zpaměti, slovní úlohy. Geometrie.

6.6. 2022

Červen

Člověk a jeho zdraví - osobní bezpečí, první pomoc, dopravní výchova.

6.6. 2022

Červen

slovní úlohy. násobení a dělení, počítání do 1 000, geometrie, jednotky.

6.6. 2022

Červen

Opakování učiva.

1.6. 2022

Pozorování vývoje rostlin

    V prvouce se učíme o vývoji rostlin, ve třídě jsme pozorovali, jak se roste  amarilis. Dokonce jsme vypěstovali nové rostlinky ze semen.

31.5. 2022

Grónská písnička - foto

5.5. 2022

Květen

Živá příroda rostliny, houby. Ochrana přírody.

5.5. 2022

Květen

Písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, počítání do 1000, desítková soustava, geometrie.

5.5. 2022

Květen

Podstatná jména - číslo, pád. Slovesa - čas, osoba, číslo, zvratná slovesa, infinitiv.

5.4. 2022

Duben

Živá příroda - člověk opakování, rostliny.

5.4. 2022

Duben

Počítání do 1000 písemně i ústně, geometrie, slovní úlohy.

5.4. 2022

Duben

Tvarosloví - slovní druhy Odevzdat do konce měsíce četbu č. 4.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.