Pozvánka: U nás ve světě aneb Je nám dobře, ale…

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

 zve nejen rodiče svých žáků na prezentaci projektu

U nás ve světě aneb Je nám dobře, ale…

Zájemci si budou moci prohlédnout interaktivní prezentace jednotlivých tříd ve středu 5. dubna 2017 v dopoledních hodinách od 9.50 do 11.30 a odpoledne od 15.00 do 17.30. Součástí odpoledního programu bude i možnost kompletní prohlídky školy včetně odborných učeben.

kolektiv žáků a pedagogů

Rubriky: Aktuality |

Skvělý úspěch našich basketbalistek v krajském finále!

Před týdnem se našim žákyním podařilo zvítězit v okresním kole basketbalu mladších žáků v Jablonném nad Orlicí. Tím se družstvo nominovalo do krajského finále, které proběhlo v úterý 21. 3. 2017 v Pardubicích. Tam si naše hráčky nejprve poměrně snadno poradily se soupeřkami z Jevíčka a z Chrudimi .Dařilo se jim i v závěrečném zápase, v kterém zdolaly i domácího favorita z Pardubic!

Úspěšně naši školu reprezentovaly: Táňa Bartáčková, Natálie Čerebová, Barbora Dvořáková,  Nikola Kapounová,  Karolína Kolářová a Aneta Skalická.

Rubriky: Aktuality |

Hravá věda

Dne 2.3. 2017 navštívil žáky 1.stupně naší školy bývalý učitel pan Radek Chajda se svou Hravou vědou. Děti jednoduchými pokusy zkoumaly vlastnosti vzduchu ( co umí horký vzduch, nutnost kyslíku pro hoření, raketový pohon). Zabývaly se i změnou látek, kde se naučily vyčistit vodu od hrubých nečistot a na okně si připravily “ bio zahrádku v PET lahvi“, ve které budou pozorovat změny  půdy a své svačiny. Děti tyto činnosti baví a tímto dostaly další náměty k vlastním pokusům.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Důležité – změna ve školní jídelně

Z důvodu vysoké nemocnosti pracovnic školní jídelny se bude v týdnu od 27. února do 3. března 2017 vařit pouze oběd číslo 1.

Děkujeme za pochopení.

Rubriky: Aktuality |

Zimní setkání předškoláků

V prvním únorovém týdnu se v letošním školním roce již potřetí sešli předškoláci ve školních lavicích. Tentokrát si vyzkoušeli eskymáckou školu. Naučili se „plést šálu“, stavět sněhuláka, koulet a počítat sněhové koule. Při setkání s ledními medvědy  si ověřili své jazykové dovednosti. Eskymácká škola děti bavila a motivovala na budoucí dubnový zápis.

                                                                                                                                   Učitelky 1.stupně

Rubriky: Aktuality |

Projekt měl úspěch

I v tomto školním roce byl Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. vyhlášen Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Soutěžící musí přesvědčit odbornou porotu o kvalitě zpracování svého úkolu formou prezentačního posteru a dovedností ústní prezentace zvoleného tématu. Účast v krajském kole soutěže si po úspěchu na okresním kole soutěže v Lanškrouně zajistila Alena Kuťáková /8. ročník/ s projektem z oboru biologie Potravní preference plžů rodu Achatina. K dosaženému úspěchu gratulujeme a přejeme úspěch v dalším kole soutěže.

Mgr. Eva Svatošová

          

Rubriky: Aktuality |

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

1.

Termín zápisu – úterý 25. a středa 26. dubna 2017, vždy od 14 do 17 hodin.

Místo – budova 1. stupně ZŠ Třebovská – Hylváty.

2.

Doklady nutné k zápisu dítěte:

  • žádost o přijetí ke vzdělávání dítěte (dostane rodič v MŠ nebo ke stažení na stránkách školy)
  • občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele o zápis
  • rodný list zapisovaného dítěte

3.

Informace k případným odkladům:

Na základě novely školského zákona a vyhlášky o základních školách upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků, kteří budou žádat o odklad nástupu svého dítěte do první třídy, že je nutné přinést sebou k zápisu již zprávu z pedagogicko-psychologické poradny včetně vyjádření dětského lékaře o doporučení odkladu pro zapisované dítě. Pokud zákonný zástupce v termínu zápisu tyto doklady nedoloží, nebude možné odklad vyřídit.

Rubriky: Aktuality |

Lyžařský kurz – 16. – 21. ledna 2017, Janoušov

Středa 18. 1.

Čtvrtek 19. 1.

Rubriky: Aktuality |

Betlém – betlém

Dne 20.12 2016 se žáci 2. a 3. ročníku vydali do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, aby si prohlédli čerstvě instalovaný papírový betlém a zazpívali si s paní C. Pecháčkovou  koledy za zvuku varhan. Velmi zajímavou částí programu byla i interaktivní přednáška pana děkana V. Brokeše na téma Betlém – betlém. Děti se na ní poutavým způsobem dozvěděly mnoho informací o pojmech Izrael – Jeruzalém – Betlém a betlém. Dětem se tato akce moc líbila a už se těší, že si na jaře prohlédnou město z věže kostela.

Rubriky: Aktuality |

Předvánoční potěšení

Protože jsou vánoční svátky o radosti, lásce a pochopení, vydaly se děti z hudebního kroužku dne 20.12. potěšit babičky a dědečky do Domova důchodců v Ústí nad Orlicí. Písničky, básničky i malé vlastnoruční výrobky a přání vykouzlily na tvářích staroušků úsměv, ale i slzy dojetí. Nádherné bylo, že známé koledy si zazpívaly společně  čtyři generace , protože nejmladšímu účinkujícímu bylo 7 let a nejstaršímu posluchači více než 90 let. Děkujeme ČČK za přípravu této smysluplné a obohacující akce.

Rubriky: Aktuality |