Jak čtvrťáci zachraňují svět

Tak jako ostatní školy, i naši školu navštěvují žáci, kteří vynikají ve sportu, hrou na nástroje, zpěvem, svými znalostmi a vědomostmi. Máme zde ale také spoustu dětí se srdcem na pravém místě. O tomto nás tentokrát přesvědčili čtvrťáci. Ti se v předvánočním čase rozhodli, že se budou radovat nejen z dárků, které samy dostanou, ale i z pocitu, který zažijí, když někoho obdarují. Společně jsme na stránkách www.skutecnydarek.cz vybrali dary v hodnotě 5000Kč a nechali je nadací Člověk v tísni poslat na správná místa. Byla to akce dětí, které se naprosto dobrovolně a s velkou radostí pustily do přispívání, vybírání peněz mezi sebou a tedy pomáhání tam, kde je to potřeba. Děkuji rodičům dětí a hlavně dětem samotným, že nám ukázaly, že dobré věci se dějí a vše není tak černé, jak se může zdát.

Hana Svojanovská, tř. uč.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Chvilka čtení

Vyprávění pohádek a čtení příběhů patří k vánočnímu období, proto jsme i letos na prosinec zařadili projektový den Chvilka čtení. Žáci 2. – 7. ročníku si připravili krátké ukázky ze svých oblíbených knih a předvedli porotě i sobě navzájem své čtenářské umění. Porotci to neměli  jednoduché. Už v třídních kolech děti podaly velice vyrovnané výkony a o to těžší bylo rozhodování v kole školním. Ti nejlepší si odnesli knižní odměny, za které děkujeme Městu Ústí nad Orlicí, s jehož podporou jsme projekt připravili a určitě i v příštím roce zopakujeme. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně příjemných chvil s knihou.

FOTO

 

 

 

Rubriky: Aktuality |

Zpívání pro radost

V pátek 15.12. se  žáci hudebního kroužku 1.stupně vydali do Domova důchodců v Ústí nad Orlicí zpříjemnit adventní čas seniorům . Připravené básničky, písničky, přání a dárky babičky i dědečky opravdu potěšily, což dokazovaly nejen úsměvy v jejich tvářích, ale i slova díků. Společné zpívání koled v závěru bylo obohacující pro všechny. Jsme  moc rádi, že tímto způsobem přinášíme radost tam, kde je jí hodně potřeba.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Vánoční tvoření s jarmarkem

Rok s rokem se sešel a naše škola již podruhé přivítala adventní období netradičním jarmarkem pod názvem Vánoční tvoření. Rodiče, prarodiče a děti si našli čas a přišli ho strávit od brzkého odpoledne do pozdního večera výrobou ozdob a dárečků. Společnými silami tak vznikali sněhuláčci, lucerničky, přáníčka, krabičky na pralinky, veselé kalendáře a další maličkosti pro radost. S výrobou pomáhali učitelé, žáci a maminky a nad vším bděli andělé, kterých byla škola plná, a určitě během odpoledne přibyli další. Kdo neměl chuť vyrábět, mohl si dárečky vybrat z velké nabídky ve stánku, občerstvit se koláčky, horkým čajem či svařeným vínem, popovídat si s přáteli nebo vyzkoušet novinky ze světa deskových her. Nakonec se všichni sešli na hudebním vystoupení žáků, zaplnili celý prostor před budovou školy, společně si zazpívali a rozloučili se krásnou Půlnoční.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Fyzika v praxi

Ve čtvrtek 7. 12. se žáci osmé třídy mohli během exkurze na SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí seznámit se stavbou a funkcí spalovacích motorů. Po úvodní teoretické přednášce se vydali do dílen na prohlídku reálných rozebraných motorů, měření dynamické výkonové křivky, mohli si prohlédnout motor za chodu a otáčení kol auta při velké rychlosti a nakonec porovnat různé typy motorek a jejich motorů.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Čtenářský klub v knihovně

Od září 2017 na naší škole funguje Čtenářský klub, který pravidelně navštěvují děti se zájmem o četbu, povídání si o knihách a o další práci s textem. 30. 11. 2017 jsme se Čtenářským klubem navštívili Městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí, kde jsme se blíže seznámili se všemi jejími zákoutími. Malí čtenáři si vyzkoušeli vyhledávat v regálech, odpovídat na záludné otázky paní knihovnice a vytvořili si krásnou a užitečnou záložku. Vzhledem k nadšení, které celou akci provázelo, se do knihovny během tohoto školního roku určitě vrátíme.

Hana Svojanovská, učitelka

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Vánoční výstava

Ve dnech 5. – 8. prosince 2017 se koná v Galerii pod radnicí tradiční vánoční výstava. Mezi vystavenými výrobky jsou i práce dětí naší školy.

FOTO

Rubriky: Aktuality |

Zahájení Ústeckého adventu

Tradiční Ústecký advent byl na Mírovém náměstí zahájen v neděli 3. prosince a učitelé i žáci naší školy byli jeho součástí již od samého začátku. Ve 14 hodin otevřela škola svůj stánek, který byl zaplněn vánočními dekoracemi vytvořenými dětmi i pedagogy školy. Po 15. hodině vystoupili žáci školy se svým vánočně laděným hudebním programem.  Skvělými „předskokany“ jim byly děti z MŠ U skřítka Jasánka, které ztvárnily příběh o narození Ježíška. Žákům děkujeme za výbornou prezentaci školy,  rodičům a kamarádům za podporu našich zpěváčků.

Rubriky: Aktuality |

Vánoční tvoření

Vánoční tvoření

Rubriky: Aktuality |

Vzdělávání v knihovně

Dne 24. 11. se čtvrťáci vzdělávali „trochu jinak“. Navštívili jsme společně Městskou knihovnu, abychom doplnili mezery v pravidlech slušného chování, v čemž nám pomohla knihovnická lekce „Etiketa“. Po svačině jsme se ponořili do tajů a zákoutí internetu a povídali si o „Bezpečnosti na internetu“, což je pro nás v dnešní době velmi aktuální téma. Programy byly plné nových informací, kvízů, otázek a různých činností. Nakonec ještě prohlídka dětského oddělení a mohli jsme vyrazit zpět. Spousta dětí knihovnu zná, což je moc fajn, a tak měli možnost ji poznat i trochu z jiné stránky a hlavně si utřídit své znalosti a vědomosti.

Hana Svojanovská, třídní učitelka

FOTO

Rubriky: Aktuality |