Údaje o škole

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147skola_foto1

e-mail: skola@zstrebovska-ustino.cz

www: https://www.zstrebovska-ustino.cz 

IČ: 750 18 527

 

ředitel: Mgr. Pavel Svatoš, tel.: 736601052

zástupce ředitele: Mgr. Jitka Hájková

kancelář tel.: 736503313

 

Školní družina

tel.: 605476174

 

Školní jídelna

vedoucí: Monika Lukesová

tel.: 736503311

 

Ve školním roce 2018/2019 má škola 9 tříd, které navštěvuje celkem 207 žáků. 5 tříd je na 1. stupni, 4 třídy na 2. stupni. Na škole působí 15 učitelů a 2 vychovatelky školní družiny.

Škola využívá hlavní budovu na Třebovské ulici, kterou tvoří původní část (stará budova) a novější přístavba (nová budova). Součástí školy je samostatný objekt tělocvičny. Vlastní hřiště má škola od září 2003.

Škola má odborné učebny fyziky, chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu a hudební výchovy. Pro praktické činnosti je k dispozici školní dílna, cvičná kuchyňka a počítačová učebna.

Vyučování začíná v 7.50 hod. a končí nejpozději v 15.05 hod.

Do školní družiny mají možnost chodit žáci 1. až 3. ročníku, výjimečně i 4. ročníku. Je plně využita. Nástup některých žáků je již v 6.15 hod., ukončení provozu v 16.15 hod. Školní družina má dvě oddělení a využívá prostory v přízemí staré budovy.

Obědy jsou zajišťovány ve školní jídelně. Výdej obědů probíhá od 11.30 do 13.30 hod.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.