Přírodověda

23.3. 2020

Rybník - úkol na týden 23.3. - 29.3.

Tento úkol můžete provést několika způsoby. Kdo má možnost si obrázky vytisknout, bude postupovat podle pokynů na pracovním listu. Ostatní budou kreslit nejlépe na větší papír. Co je cílem? Nakresli rybník a živočichy a rostliny v něm. Živé organismy pojmenuj a vše...

16.3. 2020

Bezobratlí živočichové

Prostudujte si prezentaci a odpovězte na otázky na konci. Práci udělejte do sešitu a pošlete mi kvalitní fotku stránky s vypracováním nebo použijte samostatný papír, který vhodíte do schránky na budově kampeličky nebo vytvořte dokument Word. formát pdf bezobratlí...

11.3. 2020

LISTNATÉ STROMY A KEŘE - úkol pro týden od 9. 3. do 15.3.

úkol č. 1: Vytvořte referát o využití listnatých stromů a keřů u nás, nápady můžete čerpat z přiložených obrázků, internetu, encyklopedií a podobně. Zařaďte alespoň 5 druhů stromů. úkol č. 2: Zjistěte, kolik, kde a jakých stromů máme v Ústí nad Orlicí...

17.5. 2019

Květen

Dopravní výchova.

10.4. 2019

Duben

Osobní bezpečí, dopravní výchova

28.2. 2019

Březen

Člověk, příroda kolem nás

31.1. 2019

Únor

Člověk a jeho zdraví.

31.1. 2019

Leden

Pozorujeme přírodu, původ člověka

7.12. 2018

Prosinec

Rostliny, živočichové a houby.

5.11. 2018

Listopad

Voda a vzduch - objem, voda a život, podnebí, počasí, životní podmínky.

2.10. 2018

Říjen

Nerosty a půda, voda a vzduch.

25.9. 2018

Září

Vesmír, horniny a minerály.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.