Matematika

25.5. 2020

Samostatná práce na 25. 5. 2020 M5

Dělení jednociferným dělitelem - procvičování Ještě, než začneme dělit desetinná čísla, zopakujeme si dělení čísel přirozených Úkol: cv. Vypracujte v učebnici na str. 38 cv. 6 výsledky pošlete  

22.5. 2020

Samostatná práce na 22. 5. 2020 M5

Geometrické úlohy Rovnoběžky a kolmice - opakování V PS na str. 40 rýsujte podle zadání cv. 2 rovnoběžky a kolmice k těmto rovnoběžkám danými body měli byste to zvládnout, už jste podobné úlohy rýsovali , na rýsování kolmic musíte mít trojúhelník s ryskou

20.5. 2020

Samostatná práce na 20. 5. 2020   M5

Geometrické úlohy  - trojúhelník, čtverec  - opakování V PS na str. 40 vypracujte úkoly v cvičení 3. Výsledky pošlete (délky stran, obvod trojúhelníku a čtverce)

19.5. 2020

Samostatná práce na 19. 5. 2020 M5

Početní operace s desetinnými čísly - procvičování procvičíme si početní operace s desetinnými čísly vypracujte pětiminutovky v PS na str. 39 výsledky nemusíte posílat, kontrolu proveďte součtem výsledků dejte si pozor abyste sčítali a odčítali desetiny s...

18.5. 2020

Samostatná práce na 18.5. 2020 M5

Procvičování početních operací ve slovních úlohách V PS na str. 39 vypracujte úkoly Bystření myšlení 9  a nákup 8 Výsledky pošlete.

15.5. 2020

Samostatná práce na 15. 5.2020

Početní operace s desetinnými čísly - procvičování Dnes si procvičíme příklady s více početními operacemi V PS na str. 38 vypracujte V17 a V18    ..... nezapomeňte, že k tomu patří i dělení Připomínám , že závorky mají přednost, násobení a dělení má...

13.5. 2020

Samostatná práce na 13.5. 2020 M5

Užitečné počítání - finanční gramotnost Budeme pokračovat v počítání s desetinnými čísly V PS na str. 38 doplňte ve cv.1, kolik chybí do celých korun ve cv. 2 doplňte tabulku se slevami zboží - nové ceny pošlete

12.5. 2020

Samostatná práce na 12. 5. 2020 M5

Geometrie -síť krychle, povrch krychle přečtěte si text a prohlédněte obrázky v učebnici na str. 39 narýsujte si do sešitu jednu síť krychle (je několik možností) narýsujte, vystřihněte a zkuste sestavit (slepit) krychli. Pokud budete lepit, musíte k několika...

11.5. 2020

Samostatná práce na 11. 5. 2020 M5

Procvičování početních operací v logických úlohách V učebnici na str. 36 vypracujte bystrotest 9 výsledky pošlete   Dopoledne uzavřu vaše úkoly za minulé období (5. - 7. 5. )

7.5. 2020

Samostatná práce na 7.5. 2020 M5

Desetinná čísla a zlomky - procvičování Dnes využijeme početní operace se zlomky a desetinnými čísly v logických úlohách. V učebnici na str. 36 vypracujte úkoly 1 - 4 a pošlete ke kontrole. Kde je potřeba, nakreslete si obrázky. Užijte si zítřejší volný den,...

6.5. 2020

Samostatná práce na 6.5. 2020 M5

Dělení desetinných čísel - procvičování Pokračujeme v procvičování početních operací s desetinnými čísly Úkoly : V PS str. 36 doplňte tabulky 4 (dělení 10) PS str. 37 pětiminutovky XVIII. Nemusíte posílat, kontrolu proveďte součtem výsledků

5.5. 2020

Samostatná práce na 5.5. 2020 M5

Dělení desetinných čísel 10 Pokud dělíme jakékoliv číslo deseti, vypočítáme z něho desetinu Pokud budeme dělit desetinné číslo deseti, posuneme desetinnou čárku o jedno místo vlevo 3,2 : 10 = 0,32       8,4 : 10 = 0, 84          326,5 :10=32,65 34:10=3,4 ...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.