Český jazyk

20.5. 2020

Dobrodružná literatura

Dobrý den, dnes si přečtete ukázku z knihy, která se řadí do dobrodružné literatury. Tu čteme rádi, protože je plná napětí, nebezpečí, bouřlivého děje plného zápasů, zkoušek, překážek, rizika a zápletek. Rádi se u ní bojíme, protože víme, že nám nic nehrozí. ...

17.5. 2020

Podmět a přísudek + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes se ještě budete věnovat podmětu a přísudku. Učivo si procvičte a porovnejte s kontrolou. Poslední pracovní list nadepsaný „Úkol k odevzdání“ mi prosím pošlete na adresu m.kroulikova@centrum.cz do 21. 5. – děkuji. Procvičování – učebnice Český...

15.5. 2020

Několikanásobný podmět

Dobrý den, dnes procvičíte několikanásobný podmět. Podmět totiž nemusí být vyjádřen pouze jedním slovem, ale přísudek (sloveso) může najednou mluvit o více slovech – pak se jedná o podmět několikanásobný. Příklad: Babička, děda a já jsme jeli do ZOO. – do ZOO jeli...

13.5. 2020

Podmět a přísudek

Dobrý den, v předchozích dnech jste postupně procvičili základní větné členy. Už víte, že přísudek může být slovesný nebo jmenný se sponou a podmět vyjádřený nebo nevyjádřený. Pamatuj si, že pokud bude podmět nevyjádřený, naznačíte to tím, že ho dáte do...

11.5. 2020

Nevyjádřený podmět

Dobrý den, dnes budeme pokračovat ve vyhledávání podmětu, ale zaměříme se i na věty s nevyjádřeným podmětem – ten opravdu ve větě nenajdeme a musíme si ho domyslet. Máme dvě možnosti: Pokud jde o souvislý text, zkusíme podmět najít v předchozích větách. Pak se...

6.5. 2020

Podmět

Dobrý den, ze základní skladební dvojice jsme procvičili přísudek. Dnes se zaměříme na podmět. Otevři si učebnici Český jazyk na straně 96 a přečti si modře podbarvenou tabulku. Do sešitu s pravidly si zapiš: Podmět: je slovo v 1. pádu – ptáme se na něj Kdo? Co? ...

4.5. 2020

Přísudek jmenný se sponou

Dobrý den, z minulého týdne už znáte přísudek slovesný, který se ve větách objevuje nejčastěji. Kromě něho ještě máme přísudek jmenný se sponou. Skládá se ze sponového slovesa „být“ (při časování hodně mění svůj tvar – jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou, byl,...

29.4. 2020

Základní skladební dvojice

Dobrý den, po týdnu s básničkami a písničkami se vrátíme k procvičování jazyka. Budeme se věnovat stavbě věty jednoduché. Základem každé věty jsou základní větné členy = základní skladební dvojice = podmět a přísudek. Nejprve se podíváme na přísudek. Otevřete si...

27.4. 2020

Jaroslav Seifert - Hora Říp + úkol k odevzdání

Dobrý den, celý minulý týden jsme se věnovali poezii - básničkám a písňovým textům. Už víte, čím se poezie odlišuje od prózy, jaké prostředky autor používá, aby jeho veršovaná tvorba byla půvabná = poetická. Otevřete si Čítanku na straně 147 a přečtěte si...

24.4. 2020

Básnické prostředky

Dobrý den, tento týden jsme se společně začetli do básniček a zjistili jsme, že se svojí stavbou odlišují od textů, které běžně čteme. Dnes pokročíme ještě o kousek dál a podíváme se na to, jaké výrazy básníci používají, aby jejich tvorba byla opravdu půvabná =...

22.4. 2020

Grónská písnička - rým

Krásný slunečný den! Minule jste trochu "přičichli" k poezii a dnes u ní ještě zůstaneme. Už víte, z jakých částí se básničky skládají - sloky, verše, rýmy. A právě u rýmů ještě zůstaneme. Určitě jste si všimli, že se mohou shodovat různé verše - buď hned...

20.4. 2020

Poezie

V literatuře jsme se teď trochu věnovali naší historii a četli jsme pověsti. V Čítance je v této kapitole kromě pověstí i několik básniček. Toho využijeme, některé si přečteme a něco si o nich řekneme. Když jste byli malí, určitě vás rodiče učili jednoduché...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.