Český jazyk

5.6. 2020

Pátek 5. 6.

Hezký den, procvičili jsme další kategorie u sloves - osobu a číslo. Otevři si učebnici na str. 109, přečti si  a zapamatuj  žlutý rámeček. Cvičení 1-4 vypracuj podle pokynů, cv. 2. piš do cvičáku. V PS napiš  70/1, 2 a list str. 69 M/1, 2. ...

4.6. 2020

Čtvrtek 4. 5.

Hezký den, pokračovali jsme v určování sloves, procvičili jsme čas a tvary na straně 108. Přečti a nauč se žlutý rámeček, cvičení 4 a 5 říkej ústně, ze 6. vypiš pod sebe do čj D slovesa a urči tvar (J, S) a čas (M, P, B). Sešity mi do soboty  6. 6. odevzdej do knihovny....

3.6. 2020

Středa 3. 6.

Středa 3. 6. Pěkný den, pokračovali jsme v určování kategorií sloves. Na straně 107/1-3  jsme se naučili čas u sloves a procvičili jsme v PS str. 69/1-3. Do domácího sešitu napiš cvičení z uč. 107/3b (vypiš pod sebe a urči podstatná jm.  jen z prvního sloupečku –...

2.6. 2020

Úterý 2. 6.

Dobrý den, dnes jsme se vrhli na slovesa.  V učebnici pracuj na str. 106/ 1-3 ústně. Cvičení 4 procvič ústně a poslední dvě věty napiš do sešitu čj D a pracuj podle úkolů (podtrhni vlnovkou slovesa, nadepiš nad slova  číslicí slovní druhy, vypiš pod sebe podstatná jména a...

1.6. 2020

Pondělí 1. 6

Pěkný Den dětí :-)….. abychom jen neslavili, zopákli jsme si v PS podstatná jména na straně 67, zítra se pustíme do sloves.

29.5. 2020

Pátek 29. 5.

Krásný den, pomalu dokončujeme procvičování podstatných jmen, kontroluju i vaše domácí sešity…. V PS procvič v tabulce str. 66/3. A v učebnici na str. 105 - čti a vypracuj úkoly u vyprávění. V pracovním listu s vyjm. slovy ZBL s. 68/2, 3 Připomínám i sběr pomerančové...

28.5. 2020

Čtvrtek 29. 5.

Pěkný den, procvičujeme pádové otázky. Pracuj v učebnici str. 104/3, 4 ústně a cvičení 105/5 napiš do DÚ ČJ (piš pod sebe do sloupečků) a přines do pátku do knihovny. Děkuji. V PS 66/2 a vezmi si  list podst. jm. a procvič str. 40/6.

27.5. 2020

Středa 27. 5.

Hezký den, stále si říkáme pádové otázky a slovní druhy (procvičujeme: list vyjm. sl.- ZBL 66/1 a list podst. jm. str.39). V učebnici str. 104 jsme procvičili cvičení 1, 2, v PS 66/1.

26.5. 2020

Úterý 26. 5.

Dobrý den, dnes jsme opět opakovali. V listu  vyjmenovaná slova jsme na str. 68 doplnili a odůvodnili cv. po L 1-3 a v listu podstatná jména str. 38 jsme určovali  pády -  i u cv. 1. Nezapomeň se ptát celou větou s pádovou otázkou podle vzoru u cv. 2. Už umíš vyjmenovat slovní...

25.5. 2020

Pondělí 25. 5.

Hezký den, sešli jsme se dnes po dlouhé době ve škole, proto mám zpoždění v zadávání úkolů. Zjistili jsme, že ne všichni umí perfektně vyjmenovat slovní druhy a pádové otázky, proto připomínám i tobě, pokud je neumíš, douč se! Zopakovali jsme v učebnici na str. 82, u...

22.5. 2020

Pátek 22. 5.

Krásný den, ještě dnes budeme opakovat ústně v učebnici na str. 119/5, 6 a u cvičení 7 piš jen doplněná slova.  Připomínám odevzdání četby za květen, pokud  nemáš dočteno a zapsáno, stačí odevzdat do 19. června (knihovna před školou).

21.5. 2020

Čtvrtek 21. 5.

Pěkný den, dnes budeš pokračovat v opakování v učebnici na str. 118. Cvičení 3 přečti, vypiš správně doplněná slova a můžeš si vyhledat na mapě. Ve čtyřce si připomeň VJ a S (uč str. 22-29). Děkuji za odevzdané PS.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.