Aktuality

26.10. 2020

Září/říjen u "Medvídků"

Milé děti, milí rodiče, posílám dětem malou vzpomínku na společně strávené dny v družině během září a října. Protože nám počasí přálo, chodili jsme na procházky, do lesa, na hřiště, na dvorek..., hráli hry, stavěli domečky pro skřítky, uklízeli v lese, sbírali...

25.10. 2020

Domácí tvoření

Milé děti, zasílám vám několik námětů na halloweenské tvoření, o němž jsme si ve družině povídali. Dále si můžete vyrobit hodné duchy ( čekají nás Dušičky ). Při vycházkách do přírody sbírejte spadané kaštany, žaludy, bukvice či listy, doma pak využijte čas ke...

25.10. 2020

Co jsme zvládli?

Ve družině jsme společně vytvořili mnohé výtvory a výrobky.  Některé si děti přímo odnášely domů, jiné byly vystaveny. Prohlédněte si práce vašich dětí.

20.10. 2020

Google učebna - návodná videa pro žáky i rodiče

https://www.youtube.com/channel/UCWI8lL62JZAg4yPCn4KzolA

13.10. 2020

Uzavření školy a školní družiny

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření dochází od středy 14. října do 1. listopadu 2020 k uzavření základní školy včetně školní družiny. Žáci budou vzděláváni na dálku (distančním způsobem). ...

9.10. 2020

Omezení přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

Vážení zákonní zástupci, na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření dochází k omezení provozu 2. stupně ZŠ a to tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání žáci naší 8. a 9. třídy a v týdnu od 19. do...

3.10. 2020

Co je nového v technickém kroužku?

S nástupem nového školního roku v koronavirové době jsme se museli smířit s tím, že letos do kroužku nebudou moct chodit všichni zájemci napříč různými třídami. Dále s tím, že se před každým setkáním musí všichni vydezinfikovat ruce a od půlky září používat i...

20.9. 2020

Seznamovací odpoledne

Ve středu 16.9. jsme si všichni užili spousty legrace při naší první družinové akci. Vždy dvě děti utvořily tým a společně plnily sportovní úkoly na jednotlivých stanovištích. Za vykonanou disciplínu dostal každý razítko do své karty. Závěrem jsme celou hru vyhodnotili,...

26.8. 2020

Informace pro rodiče i žáky

Vážení rodiče, milí žáci, s novým školním rokem jsme obdrželi od Ministerstva školství manuál s pokyny, doporučeními a nařízeními, která mají alespoň částečně snížit riziko šíření onemocnění Covid-19 ve školách. Jedná se o ucelený soubor opatření, která...

21.8. 2020

Obědy první školní den

Obědy první školní den   Dne 1. 9. 2020 nebudeme děti přihlašovat automaticky na oběd, ale necháváme na rodičích, aby si děti sami přihlásili. Od 2. 9. 2020 proběhne přihlášení již automaticky. K tomuto opatření přistupujeme po zkušenostech z let minulých, kdy první...

21.8. 2020

Změna ceny školního stravování

Změna ceny školního stravování strávníci        7 - 10 let oběd 28,- strávníci        11 - 14 let oběd 30,- strávníci        15 a více oběd 31,- veřejné stravování (cizí strávníci) oběd 65,-  

29.6. 2020

Provoz školní kanceláře o prázdninách

Úterý 7. července 2020: 8.00 - 11.00 hodin. Úterý 21. července 2020: 8.00 - 10.00 hodin. Úterý 4. srpna 2020: 8.00 - 10.00 hodin. Úterý 18. srpna 2020: 8.00 - 10.00 hodin.  

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.