Zprávy ze třídy

13.5. 2020

Přijímací řízení na SŠ - aktuální informace

Termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na...

24.4. 2020

Zápisový lístek

Rodiče, kteří nemají zápisový lístek ke vzdělávání žáka ve střední škole, si jej mohou vyzvednout v kanceláři školy v úředních hodinách.

4.9. 2018

Třídnická hodina

Třídnické hodiny v tomto školním roce připadnou na čtvtek od 7.00 hod. Začínáme 20.9. Na programu bude hra Těsto /dodržování pravidel, respekt, spolupráce/, Sudá a lichá /strategie, komunikace/, Na čísla /spolupráce, postřeh/.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.