Vlastivěda

4.5. 2021

Květen

Lidé a čas.

30.3. 2021

Duben

Kraje ČR. Evropa a svět. Lidé a čas.

4.3. 2021

Březen

Cestujeme po ČR.

4.3. 2021

Únor

Průmysl, doprava, ochrana přírody.

8.1. 2021

Leden

Místo, kde žijeme - zemědělství, nerostné suroviny.

9.12. 2020

Prosinec

Vodstvo - řeky v ČR, počasí, podnebí, zemědělství.

3.11. 2020

Listopad

 Místo, kde žijeme - okolní krajina , zemský povrch a jeho tvary, vodstvo.

23.10. 2020

Pátek 23. 10.

V učebnici pracuj na str. 16 a v PS na str. 11, 12.  

16.10. 2020

Pátek 16. 10.

Už v přírodovědě jsme si  říkali, jak se orientujeme v krajině, přečti si znovu v učebnici na str. 15, vypracuj úkoly 1, 2 (pracuj s příruční mapou).

12.10. 2020

Říjen

Naše vlast, mapy.

17.9. 2020

Září

Vlastivědu začínáme zeměpisným učivem  ČR, na konci 2. pololetí se budeme seznamovat s dějinami ČR. Místo, kde žijeme, naše vlast- základy státního zřízení a politického systému, státní symboly, soužití lidí, chování lidí, právo a spravedlnost, vlastnictví.

14.6. 2020

Vlastivěda (15.6. - 19.6.)

Dobrý den žáci, máme před sebou poslední učivo tohoto školního roku. Zaměříme se na služby a dopravu v ČR a připomeneme si, jak je důležité chránit naši přírodu :-) Práce s učebnicí str. 40-41 (přečteme si text) a prohlédneme si obrázky. Pustíme si...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.