Přírodověda

17.9. 2020

Září

Opakování druhého pololetí 3. ročníku. Vesmír a Země.

14.6. 2020

Přírodověda (15.6. -19.6.)

Dobrý den žáci, v tomto týdnu nás čeká poslední učivo z přírodovědy v letošním školním roce. Podíváme se společně k rybníku :-) Stojaté vody Otevřeme si učebnici na str. 86 -87 Prohlédneme si obrázky a osvojíme si názvy rostlin a živočichů ...

6.6. 2020

Přírodověda (8.6. - 16.6.)

Dobrý den žáci, minulý týden jsem Vám slíbila sluníčko a vodu :-) . Podíváme se na to, co se děje s přírodou v létě a seznámíme se s rostlinami a živočichy u vody. Práce s učebnicí str.72-73 (přečteme si text a prohlédneme si obrázky) A nyní půjdeme k vodě...

23.5. 2020

Dopravní výchova

Dopravní výchova Milí čtvrťáci, protože nemáte možnost zúčastnit se výuky dopravní výchovy, zasílám Vám odkaz na online procvičování znalostí z dopravní výchovy. www.dopravnivychova.cz Informace k dopravní výchově. Dopravní výchova Věřím, že si na...

23.5. 2020

Přírodověda – ekosystém pole (25.5. -4.6.)

Dobrý den žáci, v tomto týdnu se budeme věnovat nové kapitole – ekosystém pole v uč.na str. 74 – 75 si prohlédneme obrázky rostlin a živočichů. Přečteme si text v učebnici na str. 76-80 Pro snadnější osvojení učiva se podíváme na prezentace ...

4.5. 2020

Přírodověda – Ekosystém louka (7.5. -21.5.)

Ekosystém louka Dobrý den žáci, začneme trochu neobvykle. Představte si, že ležíte v měkké a voňavé trávě uprostřed rozkvetlé louky. Klikněte na tento odkaz, zavřete oči a zaposlouchejte se do zvuků přírody. https://www.youtube.com/watch?v=JoqvaloTmzU ...

13.4. 2020

Přírodověda - Park (město)

Dobrý den žáci, V tomto týdnu po Velikonocích se podíváme na přírodovědu a vlastivědu, kterou jsme trošičku šidili :-). Na chvílí odložíme matematiku a český jazyk, ale to neznamená, že nemůžete procvičovat probrané učivo :-)  . Park (město) Prosím,...

11.3. 2020

I. Projekt - klasifikovaný (na známky) Lidská sídla A4 Žák si vybere jednu rostlinu a živočicha z okolí lidských sídel, namaluje a napíše informace. Bude čerpat z knih nebo internetu.(přinesou až s příchodem do školy) Učivo: Jaro - Uč. 47-49 Přečtou a osvojí...

21.10. 2019

22.10. 2019  Písemná práce - opakování Živočichové   

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.