4. třída

19.10. 2020

Pondělí 19. 10.

Dobrý den, v učebnici na str. 32/cv.4 vypiš do cvičáku slova s předponami a předpony zakroužkuj. Pokud máš Pravidla českého pravopisu, můžeš si  procvičit cv. 5. Cvičení 6 promysli a neúplná slova napiš do domácího sešitu. Vypracuj list.

16.10. 2020

Pátek 16. 10.

Už v přírodovědě jsme si  říkali, jak se orientujeme v krajině, přečti si znovu v učebnici na str. 15, vypracuj úkoly 1, 2 (pracuj s příruční mapou).

16.10. 2020

Pátek 16. 10.

Dnes procvičuj v učebnici na str. 22 slovní úlohy a dělení se zbytkem. Sloupečky  I. a II. napiš do malého sešitu M D.

16.10. 2020

Pátek 16. 10.

Hezký den, dnes začneme trochu obtížnější předpony, ale když si pečlivě přečteš žlutý rámeček a budeš si říkat kořen slova, nebudeš dělat chyby. V učebnici procvič cvičení 1, 2, 3 a pečlivě přečti rámeček, PS str. 26/1,2. Pěkný víkend :-)    

15.10. 2020

Čtvrtek 15.10.

V PS na straně 21 vypočítej slovní úlohy. Na linku za otázku napiš příklad, dolů odpověď. Dále počítej Jůlii a sloupeček. Odevzdej s domácím čj do knihovny.

15.10. 2020

Čtvrtek 15.10.

Dobrý den, otevři si učebnici na str. 31, budeš dále procvičovat roz-, bez-, vz-. Cvičení 5, 6, 9 procvič ústně, 7 napiš do ČJ D, u 8. napiš slova do cvičáku, zakroužkuj předponu. V PS dokonči str. 25. Domácí sešity (malé) mi přines do knihovny do pátku 11 hodin, opravené...

14.10. 2020

Středa 14. 10.

Středa 14. 10.V učebnici si přečti a zapamatuj minerální látky - str. 21, 22. Zápis psát nebudeme.

14.10. 2020

Středa 14. 10.

V učebnici procvičuj podle zadání cvičení 1-3 na str. 21.

14.10. 2020

Středa 14.10.

Dobrý den, pokračuj v procvičování předpon a přípon, učebnice str. 30, cv.1, 2,4 pracuj ústně. Cvičení 3 napiš do sešitu ČJ D. PS str. 25/1, 2

12.10. 2020

Říjen

Horniny a minerály, půda, voda.

12.10. 2020

Říjen

Násobilka, dělení se zbytkem, slovní úlohy, zaokrouhlování, geometrie - přímka, bod, úsečka, geometrické tvary, rovnoběžky, různoběžky. počítání do 1000.

12.10. 2020

Říjen

Naše vlast, mapy.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.