Matematika

8.1. 2021

Leden

Slovní úlohy, zaokrouhlování, násobení, geometrie.

9.12. 2020

Prosinec

počítání do 10 000, slovní úlohy, násobilka, dělení čísel jednociferným dělitelem, kružnice, kruh.

3.11. 2020

Listopad

Násobení a dělení (dělení celku), dělení se zbytkem, počítání do 10 000, slovní úlohy, geometrie (kružnice, kruh, poloměr, průměr).

23.10. 2020

Pátek 23. 10.

V pracovním sešitu vypočítej stranu 24. Z učebnice str. 24 do domácího sešitu vypočítej červený a modrý sloupeček ze cv 2. a ze sloupečku dělení se zbytkem zelený a modrý.

22.10. 2020

Čtvrtek 22. 10.

Pracuj v učebnici na str. 24. Cvičení 2 procvič do cvičáku. Opravené sešity si vyzvedni v knihovně.

21.10. 2020

Středa 21. 10.

Vypočítej PS na str. 23. PS i sešit domácí odevzdej do 10ti hodin ve čtvrtek 22. 10., opravím a vrátím k vyzvednutí.

20.10. 2020

Úterý 20. 10.

V učebnici na str. 23 procvič slovní úlohy (zápis, výpočet a odpověď napiš do cvičáku). Podívej se na nápovědu zápisu vedle úloh. Cvičení dole počítej ústně, potom žlutý a zelený sloupeček napiš do DÚ M.

19.10. 2020

Pondělí 19. 10.

V pracovním sešitu pracuj na str. 22.

16.10. 2020

Pátek 16. 10.

Dnes procvičuj v učebnici na str. 22 slovní úlohy a dělení se zbytkem. Sloupečky  I. a II. napiš do malého sešitu M D.

15.10. 2020

Čtvrtek 15.10.

V PS na straně 21 vypočítej slovní úlohy. Na linku za otázku napiš příklad, dolů odpověď. Dále počítej Jůlii a sloupeček. Odevzdej s domácím čj do knihovny.

14.10. 2020

Středa 14. 10.

V učebnici procvičuj podle zadání cvičení 1-3 na str. 21.

12.10. 2020

Říjen

Násobilka, dělení se zbytkem, slovní úlohy, zaokrouhlování, geometrie - přímka, bod, úsečka, geometrické tvary, rovnoběžky, různoběžky. počítání do 1000.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.