Český jazyk

4.3. 2021

Březen

Tvarosloví u podstatných jmen. Do konce března odevzdat četbu.

4.3. 2021

Únor

Tvarosloví u podstatných jmen.

8.1. 2021

Leden

Tvarosloví u podstatných jmen. Do konce ledna odevzdat četbu.

9.12. 2020

Prosinec

Slovní druhy, podstatná jména.

3.11. 2020

Listopad

Pravopis - předpony, vyjmenovaná slova. Odevzdat četbu.

23.10. 2020

Pátek 23. 10.

Pěkný den, máme tu pátek, pátek před podzimními prázdninami. Odpočívejte, opakujte a doučte se to, co jste nestihli. Dejte na sebe pozor, ať se vám nic nestane. :-) V učebnici dokončíme stranu 35/2 -  napiš do sešitu domácího. Vypracuj podle zadání  str. 36 a v PS procvič...

22.10. 2020

Čtvrtek 22. 10.

Dobrý den, dnes dokonči v učebnici str. 34/3, 4. Na str. 35 si přečti tabulku a vypracuj cv. 1. Piš do cvičáku. Opravené sešity si vyzvedni v knihovně.  

21.10. 2020

Středa 21. 10.

Hezký den, teď tě čeká známá předpona vy-/vý-, ve třetí třídě jsme se učili s vyjmenovanými slovy. Otevři si učebnici na str. 34, cvičení 1 přečti a zdůvodni, cv.2 napiš do cvičáku. V PS pracuj na str. 27/1. PS, list i sešit domácí odevzdej do 10ti hodin ve čtvrtek...

20.10. 2020

Úterý 20. 10.

Pěkný den se sluníčkem, dnes dokonči cvičení  v učebnici na str. 33/7, 9. Sedmičku ústně, slova z nápovědy napiš do cvičáku a devítku napiš do sešitu domácího (5 vět). V PS vypracuj cv. 3/4 na  str. 26.

19.10. 2020

Pondělí 19. 10.

Dobrý den, v učebnici na str. 32/cv.4 vypiš do cvičáku slova s předponami a předpony zakroužkuj. Pokud máš Pravidla českého pravopisu, můžeš si  procvičit cv. 5. Cvičení 6 promysli a neúplná slova napiš do domácího sešitu. Vypracuj list.

16.10. 2020

Pátek 16. 10.

Hezký den, dnes začneme trochu obtížnější předpony, ale když si pečlivě přečteš žlutý rámeček a budeš si říkat kořen slova, nebudeš dělat chyby. V učebnici procvič cvičení 1, 2, 3 a pečlivě přečti rámeček, PS str. 26/1,2. Pěkný víkend :-)    

15.10. 2020

Čtvrtek 15.10.

Dobrý den, otevři si učebnici na str. 31, budeš dále procvičovat roz-, bez-, vz-. Cvičení 5, 6, 9 procvič ústně, 7 napiš do ČJ D, u 8. napiš slova do cvičáku, zakroužkuj předponu. V PS dokonči str. 25. Domácí sešity (malé) mi přines do knihovny do pátku 11 hodin, opravené...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.