Český jazyk

17.9. 2020

Září

Opakování z nižších ročníků, především z druhého pololetí  3. třídy - tvarosloví, slovní druhy. Četba.

14.6. 2020

ČJ (procvičování - nepovinné)

Dobrý den žáci, blíží se nám konec školního roku a všichni se již těšíme na prázdniny :-) . Do konce školního roku budeme pouze opakovat a procvičovat probrané učivo :-) . procvičování shody přísudku s podmětem http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133 ...

6.6. 2020

Český jazyk (9.6. -16.6)

Dobrý den žáci, v tomto týdnu budeme procvičovat shodu přísudku s podmětem – rod mužský (životný i neživotný) a podmět nevyjádřený. Zopakujeme si pomoci videa https://www.youtube.com/watch?v=JjsXd1Qyvao https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE ROD...

1.6. 2020

Český jazyk (2.6. -9.6.)

Shoda přísudku s podmětem Dobrý den žáci, jak jsem Vám slíbila, v tomto týdnu se podíváme na novou látku. Pokud jste doma pilně procvičlovali „podmět a přísudek“ a správně ve větě vyhledali základní skladební dvojici (tak jako my ve škole), nebude to problém :-) ...

23.5. 2020

Český jazyk (26.5. -2.6)

Dobrý den žáci, minulý týden jsme se seznámili s "Přísudkem a Podmětem", které tvoří ve větě " Základní skladební dvojici". V tomto učivu budeme pokračovat a procvičovat vyhledávání základní skladební dvojice. Správné určení základní skladební dvojice bude základem...

17.5. 2020

ČJ – Přísudek a podmět (19.5. -26.5.)

Dobrý den žáci, v minulé hodině jsme si zopakovali učivo „věta jednoduchá a souvětí“. V tomto týdnu si osvojíme učivo „Přísudek a podmět“. Jedná se o novou látku, tak prosím studujte pečlivě :-) Víme, že věta jednoduchá obsahuje jen jedno sloveso v určitém tvaru....

9.5. 2020

Český jazyk (12.5. - 19.5.)

Český jazyk – jednoduchá věta x souvětí Dobrý den žáci, v tomto týdnu si zopakujeme znalosti o větě jednoduché a souvětí. Jak už víte, základem věty je sloveso v určitém tvaru. Věta jednodhuchá obsahuje pouze jedno sloveso v určitém tvaru. Souvětí se skládá z více...

1.5. 2020

Český jazyk (5. 5. - 12. 5.)

Český jazyk - opakování  + čtení s porozuměním Dobrý den žáci, tento týden nás čeká slíbené prověření Vašich znalostí z učiva „SLOVESA“ a čtení s porozuměním. Prosím, otevřete PS na str. 64 a jako ve škole pozorně vypracujte. (Byla bych ráda, kdybyste...

26.4. 2020

Český jazyk - slovesný způsob + souhrnné procvičování

Dobrý den žáci, v tomto týdnu zi zopakojeme slovesný způsob. Z minulého týdne víme, že rozlišujeme 3 slovesné způsoby: oznamovací, rozkazovací a podmiňovací. Pouze u jednoho způsobu můžeme určit čas. O jaký slovesný způsob se jedná ? Pokud nedokážete odpovědět...

18.4. 2020

Český jazyk – slovesný způsob

Dobrý den žáci, jak jsem Vám slibila, v tomto týdnu se naučíme u sloves určit slovesný způsob. Už umíme u sloves určit osobu, číslo a čas. Pojďme si to vyzkoušet :-) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm Věřím, že jste...

13.4. 2020

Český jazyk - procvičování

Dobrý den žáci, chtěla bych Vám poděkovat za zaslaná velikonoční přáníčka. Byla moc krásná. Ti, kteří úkol ještě nesplnili, tak to brzy napraví. Prosím, své vypracované úkoly si zakládejte a přineste do školy po jejím otevření. Tento týden Vám poslouží na...

5.4. 2020

ČJ - Velikonoční týden

Dobrý den žáci, tak jako i v jiných předmětech se tento týden i v ČJ zaměříme na „Svátky jara“ - Velikonoce :-) .Pomoci tohoto PL získáte informace o VELIKONOČNÍM TÝDNU. Velikonoční týden   Váš úkol :-) Prosím, vytvořte VELIKONOČNÍ PŘÁNÍČKA,...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.