3. třída

16.6. 2020

Úterý 16. 6.

Pěkný den, naučili jsme se psát adresy a zkusili jsme napsat dopis podle učebnice na str. 115. Napiš taky.     V PS jsme dokončili str. 72 (cv. 72/3 u sloves hledej koncovky v přítomném čase).

15.6. 2020

Pondělí 15. 6.

Dnes zakončíme učivo v učebnici i v PS opakováním, uč str. 83 a PS 60. V dalších hodinách si budeme říkat o osobním bezpečí, krizových situacích a dopravní výchovu - chodec, cyklista, první pomoc.

15.6. 2020

Pondělí 15. 6.

V matematice jsme stihli vypočítat a změřit cvičení na str. 56 a v  učebnici a str. 56 v PS.

15.6. 2020

Pondělí 15. 6.

Hezký den, opakovali jsme  slovesa na str. 114 a v PS 72/1, 2. Zopakuj si podle pokynů zadaných u cvičení.  

15.6. 2020

Domácí příprava 15.-21.6.2020 (Sychrová)

Dobrý den, milí žáci, tento týden se naposledy procvičíme v angličtině - přečteme si komiksový příběh "At the sport centre" i poslední dopis Grega jeho kamarádovi na dopisování. Nakonec si vypracujeme některá cvičení v pracovním sešitě a poslechneme si písničku. ...

12.6. 2020

Pátek 12. 6.

Zápis do sešitu: Ochrana přírody - příroda vytváří podmínky pro život člověka, proto ji musíme chránit. Dopiš podle učebnice jak ji chráníme str. 82 a nakresli obrázek, PS str. 58. Až půjdeš odevzdat sešity do knihovny, podívej se, jestli nemáš v krabici 3. třídy, která...

12.6. 2020

Pátek 12. 6.

U slovních  úloh v učebnici 55/5-8 tvoř otázky, příklad a odpověď piš do cvičáku, v PS dokonči str. 55.

12.6. 2020

Pátek 12. 6.

Krásný pátek, dokončili jsme kategorie sloves. Teď už umíme s drobnými chybičkami určovat slovesa (osoba, číslo, čas) i podstatná jména (rod, číslo, pád). Dnes jme se učili infinitiv, nauč se a procvičuj v učebnici na str. 113 (zadaná cvičení piš do pracáku), v PS dokonči...

11.6. 2020

Čtvrtek 11. 6.

Dokončujeme houby, do sešitku si napiš Dělení hub a vypiš houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Připiš si větu: Sbíráme jen houby, které bezpečně známe.  V PS dokonči str. 57. Dej si do pořádku zápisy do sešitu, můžeš zkontrolovat na stránkách školy. Do středy 17. 6. dej...

11.6. 2020

Čtvrtek 11. 6.

Krásný den, pomalu dokončujeme učivo o slovesech, dnes jsme se naučili  slovesa zvratná, přečti a nauč se je v učebnici na straně 112. Ze cvičení 3. napiš do sešitu 2 věty a vlnovkou podtrhni zvratná slovesa. V PS procvičuj na str. 71/1, 2. Sešity dej do soboty 13. 6. do...

11.6. 2020

Čtvrtek 11. 6.

Krásný den, pomalu dokončujeme učivo o slovesech, dnes jsme se naučili  slovesa zvratná, přečti a nauč se je v učebnici na straně 112. Ze cvičení 3. napiš do sešitu 2 věty a vlnovkou podtrhni zvratná slovesa. V PS procvičuj na str. 71/1, 2. Sešity dej do soboty 13. 6. do...

10.6. 2020

Středa 10. 6.

Procvičuj násobilku (násobení a dělení), říkej řady násobků, procvič příklady v učebnici na str. 55. Žluté a zelené sloupečky napiš do DÚ mat. https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.