Matematika

19.6. 2020

Pátek 19. 6.

V učebnici jsme si vyrobili metr podle návodu, změřili délky úseček a počítali sestavy na list, který jsem vám nakopírovala. Dej si přes víkend do pořádku všechny učebnice, máš u sebe čj, mat, prv a AJ.  Všechny  mi předáš 30. 6., až si přijdeš pro vysvědčení.

18.6. 2020

Čtvrtek 18.6.

V učebnici vypočítej úlohy a příklady na str. 59 (PS budeme počítat příští týden).

17.6. 2020

Středa 17. 5.

Zopakuj si jednotky váhy a času, pracuj v učebnici na straně 58. Na stejné straně v PS počítej slovní úlohy.

16.6. 2020

Úterý 16. 6.

V učebnici na str. 57 vypočítej ústně úlohy 1-7, na hry s čísly si vezmi nakopírovaný list (počítali jsme na něj magické čtverce), opiš si čísla a počítej. I v PS vypracuj str. 57.

15.6. 2020

Pondělí 15. 6.

V matematice jsme stihli vypočítat a změřit cvičení na str. 56 a v  učebnici a str. 56 v PS.

12.6. 2020

Pátek 12. 6.

U slovních  úloh v učebnici 55/5-8 tvoř otázky, příklad a odpověď piš do cvičáku, v PS dokonči str. 55.

10.6. 2020

Středa 10. 6.

Procvičuj násobilku (násobení a dělení), říkej řady násobků, procvič příklady v učebnici na str. 55. Žluté a zelené sloupečky napiš do DÚ mat. https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

9.6. 2020

Úterý 9. 6.

V učebnici si hrajeme s čísly na str. 54/2. Dokonči PS str. 54.

8.6. 2020

Pondělí 8. 6.

Na straně 54 v učebnici počítej cvičení 1. V PS str. 54 vypočítej mozaiku.

5.6. 2020

Pátek 5. 6.

V učebnici i PS dokončujeme stranu 53. Do cvičáku ke slovním úlohám piš příklady a odpovědi.

4.6. 2020

Čtvrtek 4. 5.

V učebnici na str. 53 píšeme do sešitu mat DÚ slovní úlohy 1-3, napiš taky. Piš pod sebe příklady i odpověď, mezi úlohami vynech řádek. Sešity odevzdej stejně jako z čj do soboty 6. 6. V PS počítej 53/1, 2.

3.6. 2020

Středa 3. 6.

Dnes jsme procvičovali čas. Pracuj v PS na straně 52.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.