Český jazyk

6.6. 2022

Červen

Opakování učiva.

5.5. 2022

Květen

Podstatná jména - číslo, pád. Slovesa - čas, osoba, číslo, zvratná slovesa, infinitiv.

5.4. 2022

Duben

Tvarosloví - slovní druhy Odevzdat do konce měsíce četbu č. 4.

9.3. 2022

Březen

Vyjmenovaná slova po V, Z, procvičování. Slovní druhy - podstatná a přídavná jména.

8.2. 2022

Únor

Vyjmenovaná slova (b, l, m, p) s, v. Na konci měsíce odevzdat četbu č. 3.

10.1. 2022

Leden

Vyjmenovaná slova po M, P.

7.12. 2021

Prosinec

Vyjmenovaná slova po B a L. Do konce měsíce dočíst a zapsat druhou knihu.

15.11. 2021

Listopad

Jazyková výchova - slovní zásoba, nauka o slově, vyjmenovaná slova po B.

14.10. 2021

Říjen

Souhlásky znělé a neznělé, věta jednoduchá a souvětí, spojování vět. Do konce měsíce žáci odevzdají sešit - četbu (dle informací na třídních schůzkách).

30.9. 2021

Září

Opakování ze 2. ročníku.

30.3. 2021

Duben

Tvarosloví - slovesa    

12.10. 2020

Říjen

Nauka o slově, stavba slova - kořen, předpona, část příponová, předložky x předpony.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.