Český jazyk

30.3. 2021

Duben

Tvarosloví - slovesa    

12.10. 2020

Říjen

Nauka o slově, stavba slova - kořen, předpona, část příponová, předložky x předpony.

22.6. 2020

Pondělí 22. 5.

Dobrý den, dokončili jsme opakování v učebnici čj i mat a zbývají dokončit PS. Práci v nich si rozvrhni podle svých potřeb. Protože končí školní rok,  je toto i poslední zadání úkolů. Měj se hezky a těším se na Tebe při předávání vysvědčení.

19.6. 2020

Pátek 19. 6.

Hezký den, opakovali jsme v učebnici na str. 120/11 a 121/12-16, stačí, když procvičíš ústně.  

18.6. 2020

Čtvrtek 18.6.

Krásně nám prší, pěkný den. Opakujeme, opakujeme..... procvičili jsme v učebnici 120/9, 10. Stačí, když budeš pracovat ústně a v PS 73/1, 2. Pro ty, kteří neodevzdali, připomínám DÚ sešity z čj, mat, malý sešit z prvouky a četbu (do zítřka 12 hod). Děkuji.

17.6. 2020

Středa 17. 5.

Dobrý den, otestovali  jsme se, co jsme si zapamatovali o podstatných jménech a slovesech v učebnici na str. 116, 117 (nejméně bylo  60 bodů). Vypracuj obě strany podle pokynů a zkontroluj podle učebnice vzadu str. 2. Stihli jsme společně (ústně) ještě cvičení 119/8. Nezapomeň...

16.6. 2020

Úterý 16. 6.

Pěkný den, naučili jsme se psát adresy a zkusili jsme napsat dopis podle učebnice na str. 115. Napiš taky.     V PS jsme dokončili str. 72 (cv. 72/3 u sloves hledej koncovky v přítomném čase).

15.6. 2020

Pondělí 15. 6.

Hezký den, opakovali jsme  slovesa na str. 114 a v PS 72/1, 2. Zopakuj si podle pokynů zadaných u cvičení.  

12.6. 2020

Pátek 12. 6.

Krásný pátek, dokončili jsme kategorie sloves. Teď už umíme s drobnými chybičkami určovat slovesa (osoba, číslo, čas) i podstatná jména (rod, číslo, pád). Dnes jme se učili infinitiv, nauč se a procvičuj v učebnici na str. 113 (zadaná cvičení piš do pracáku), v PS dokonči...

11.6. 2020

Čtvrtek 11. 6.

Krásný den, pomalu dokončujeme učivo o slovesech, dnes jsme se naučili  slovesa zvratná, přečti a nauč se je v učebnici na straně 112. Ze cvičení 3. napiš do sešitu 2 věty a vlnovkou podtrhni zvratná slovesa. V PS procvičuj na str. 71/1, 2. Sešity dej do soboty 13. 6. do...

11.6. 2020

Čtvrtek 11. 6.

Krásný den, pomalu dokončujeme učivo o slovesech, dnes jsme se naučili  slovesa zvratná, přečti a nauč se je v učebnici na straně 112. Ze cvičení 3. napiš do sešitu 2 věty a vlnovkou podtrhni zvratná slovesa. V PS procvičuj na str. 71/1, 2. Sešity dej do soboty 13. 6. do...

10.6. 2020

Středa 10. 6.

Hezký den, dokončujeme procvičování časování sloves v přítomném čase v učebnici na str. 111. Do DÚ napiš cvičení 8., vypiš pod sebe všechna slovesa a urči (osobu a číslo). U podstatných jmen deštník, Jakub, v kočárku, sestru, zahradník, sazenice, salátu urči rod,...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.