15.6. 2023

Projektový den Včely

Žáci 6. ročníku měli možnost se účastnit projektového dne Včely připraveného ve spolupráci školy a lektora Daniela Dostrašila z Jednoty Bratrské v Ústí nad Orlicí. Různými interaktivními metodami se přímo ve včelíně seznámili s životem včel, způsobem jejich chovu a...

29.3. 2023

Chraňte mořské želvy

Jak na ochranu mořských želv jsme se dozvěděli díky programu realizovanému jako projektový den ve výuce se žáky 8. ročníku dne 27. 3. 2023. Naším úkolem je šířit získané informace mezi ostatní žáky školy a veřejnost. Díky zájmu žáků se nám podařilo dát dohromady...

23.3. 2023

Projektový den ve výuce - Chráníme mořské želvy

V pondělí 27. 3. 2023 se budou žáci osmého ročníku moci seznámit s tématem ochrany mořských želv.  Naši školu navštíví odborník z praxe Mgr. Hana Svobodová, zakladatelka organizace Chráníme mořské želvy z. s. Cílem projektu je šíření povědomí o nutnosti správného...

28.11. 2022 Šestá třída na exkurzi v Hradci Králové

Šestá třída na exkurzi v Hradci Králové

Ve středu 23. listopadu vyrazila šestá třída na poznávací exkurzi do Hradce Králové. Žáci nejprve navštívili malou vodní elektrárnu na Labi zvanou Hučák. V této krásné secesní budově se podívali do původní strojovny z roku 1912 a dozvěděli se zajímavé informace nejen o...

26.9. 2022 S kolem kolem Ústí 19.9. - 23.9.

S kolem kolem Ústí 19.9. - 23.9.

V týdnu od 19. září se setkali žáci naší školy a žáci partnerské školy z Bystřice Kladské na putování s příznačným názvem S kolem kolem Ústí nad Orlicí. V průběhu 5 dnů žáci obou škol navštívili pamětihodnosti v nejbližším okolí Ústí nad Orlicí. Podnikli...

31.8. 2022

Přátelství spojuje

V pondělí 29. 8. 2022 měli možnost se setkat učitelé z naší a polské partnerské školy z Bystřice Kladské. Společně jsme podnikli výjezd na Dolní Moravu, kde jsme našim partnerům ukázali místní atrakce a díky skvělému počasí také dechberoucí výhledy do krajiny. Naše...

18.11. 2021

Pasíčka se 4. a 5. třídou

Náš region je náš domov, tak zní název letošního celoškolního ekologického tématu. Je důležité vědět, že tento domov nepatří jen nám. Jsme součástí přírody, kterou musíme chránit. O ohrožených druzích zvířat a možnosti záchrany hendikepovaných živočichů nám...

18.11. 2021

Deváté ročníky na cestě k výběru povolání

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 měli žáci 9. ročníku možnost navštívit prostory učeben Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí. V prostorách praktických dílen pro ně byl připraven prohlídkový okruh s možností vyzkoušet si jízdu nejmodernějšími automobily Škoda a...

15.10. 2021

Náš region je náš domov

Náš region je náš domov - tak jsme pojmenovali celoškolní ekologické téma pro letošní školní rok. Tentokrát bychom rádi lépe poznali náš region.Cíl cesty nás, žáků 5. třídy, mířil přímo ke kořenům místní historie. Do Hernychovy vily, kde se v současné době...

15.6. 2020

Jazykový trénink - úkol na týden od 15.6. do 21.6.

Dobrý den, je čas  rozhodnout, co se získanými základy jazyka. Pokud nechcete vše zapomenout a máte zájem se dále rozvíjet, aktivně vyhledávejte příležitosti k poslechu i komunikaci. Naplánujte si pravidelné aktivity, které vás udrží v dobré kondici. Sledujte videa, najděte...

15.6. 2020

Lekce 9 - úkol na týden od 15.6. do 21.6.

Vážení doma studující šesťáci, pokud chodíte do školy, tento úkol ignorujte. Ostatní dostanou informaci, co se dělá na hodinách ve škole. Minulý týden jsme pracovali na slovesu být v minulém čase /uč. 74/ a konverzovali jsme o minulém víkendu a posledních prázdninách...

15.6. 2020

Komiks - úkol na týden od 15.6. do 21.6.

Vážení žáci a studenti. Je před námi poslední úkol tohoto školního roku. Chci velice poděkovat všem, kteří v dobách zrušené školní docházky dbali na svůj osobní rozvoj. Věřte, že vše, co pro sebe uděláte, vás posouvá dále. Každá výzva, kterou podstoupíte, vás...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.