12.12. 2018

Ježíšek je za dveřmi

A že se Ježíšek už opravdu blíží, si naši předškoláci vyzkoušeli v úterý 11.prosince 2018. K vánočnímu naladění přispěly koledy, které si děti zazpívaly a vánoční příběhy s různorodými úkoly. Výroba přáníčka pro své blízké děti potěšila, takže už jen...

26.10. 2018

Předškoláci poprvé

V letošním školním roce se  na své první schůzce sešli naši budoucí prvňáčci. Z obou hylvátských mateřských škol přišly zvědavé a usměvavé děti. Barevný podzim byl hlavním motivem didaktických her zaměřených na vzájemné poznávání, spolupráci a získávání...

4.10. 2018

Pasování na čtenáře

Dne 4.10.2018 prožili žáci druhého ročníku zábavné a zároveň poučné dopoledne v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí. Po splnění čtenářských úkolů a složení slibu byli knihovnicí pasováni na "čtenáře" a získali i přihlášku do knihovny. Věříme, že návštěva...

20.9. 2018

Výchovný koncertík

Dne 19.9. 2018 si žáci 1.stupně mohli zažít malý výchovný koncert přímo ve své škole. Ten pro ně uspořádal pan Pavel Hrabě - absolvent  plzeňské konzervatoře a profesionální hudebník. Pro žáky připravil zajímavý program o hudebních nástrojích, na které si mohli...

13.6. 2018 Dětský den v Bystřici Kladské

Dětský den v Bystřici Kladské

V pátek 8.6. navštívili žáci 1.ročníku partnerskou ZŠ v  Bystřici Kladské rámci projektu    " Společnými aktivitami za lepším partnerstvím."  S kamarády z Polska oslavili Den dětí pestrými činnostmi, mezi které patřily ukázky práce IZS, prohlídka vojenské techniky,...

22.5. 2018 Stáří i mládí společně zpívá

Stáří i mládí společně zpívá

Ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK v Ústí nad Orlicí vystoupily i letos děti naší školy v Domově důchodců se svým malým hudebním programem zaměřeným k oslavě Dne matek. V letošním roce děti nacvičily písničky, které babičky i dědečkové znají a mohou si je s dětmi...

28.3. 2018 Den s Amosem

Den s Amosem

Dne 28.3. proběhl na 1.stupni ZŠ projektový den připomínající výročí narození J.A. Komenského . Žáci napříč ročníky pracovali v různorodých dílnách, které si dle svého zájmu vybrali. V letošním roce měli možnost volit z 8 dílen. Ve sportovní a taneční si protáhli...

5.3. 2018 Jarní setkání předškoláků

Jarní setkání předškoláků

Dne 1. března 2018 se uskutečnilo setkání předškoláků v Základní škole Ústí nad Orlicí, Třebovská. Neslo se ve znamení blížícího se jara. Básničky a úryvky textů o jaru přečetli malým žáci z čtenářského klubu. Předškoláci na ně navázali činnostmi, kterými...

17.12. 2017 Zpívání pro radost

Zpívání pro radost

V pátek 15.12. se  žáci hudebního kroužku 1.stupně vydali do Domova důchodců v Ústí nad Orlicí zpříjemnit adventní čas seniorům . Připravené básničky, písničky, přání a dárky babičky i dědečky opravdu potěšily, což dokazovaly nejen úsměvy v jejich tvářích, ale i...

28.11. 2017 Čertovské řádění

Čertovské řádění

Dne 28.11. se uskutečnilo druhé setkání předškoláků v tomto školním roce. A protože se blíží svátek sv. Mikuláše, setkání dostalo název Čertovské řádění. Děti se v tento den vžily do role čertů, andělů i Mikuláše, naučily se písničku, při hrách rozvíjely...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.