2.11. 2020

Přihlášky na umělecké obory a sportovní gymnázia

Protože jsme započali měsíc listopad, je nejvyšší čas přemýšlet o tom, zda vy, žáci 9. ročníku, chcete podat přihlášku na uměleckou školu nebo na sportovní gymnázium. Jedná se o školy, kde se konají v lednu a v únoru talentové zkoušky, proto je třeba přihlášku podat...

9.10. 2020

On-line burza škol

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k epidemiologické situaci byly zrušeny prezentační přehlídky středních škol.  DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje připravila za zrušené přehlídky škol...

23.6. 2020

Učebnice + vysvědčení

Milí žáci, blíží se konec školní roku, letos netradiční, ale přesto v něčem tradiční - je potřeba odevzdat učebnice, aby si přes prázdniny odpočly ve svém pokojíčku = skladu, a vám bude předáno vysvědčení, abyste věděli, jak jste si v uplynulém období vedli. Kdo...

17.6. 2020

P + P = poděkování + přání

Dobrý den, dnešní povídání bude trochu jiné. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste se snažili během tohoto nečekaného období pracovat podobně, jako kdybyste byli ve škole. Vím, že samostudium není pro každého, i pro nás byla situace nová a stejně jako vy jsme...

15.6. 2020

Význam slov

Dobrý den, slovní zásoba úzce souvisí s významem slov. V učebnici Český jazyk si na straně 15 přečti podbarvenou tabulku o významových vztazích mezi slovy. Vypracuj následující cvičení z učebnice Český jazyk na straně 16 a porovnejte s kontrolou. Cvičení 2/16 –...

15.6. 2020

Procvičování interpunkce

Dobrý den, dnes si procvičíte doplňování čárek do souvětí. Zopakujte si pravidla z minulé hodiny, doplňte čárky do následujících vět a porovnejte s kontrolou. Neumí vám odpovědět neboť neumí česky ale rád by se s vámi seznámil protože je sám. Říkal jsem že...

15.6. 2020

Vedlejší věty + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes jsem pro vás připravila jeden úkol k odevzdání, abych věděla, jak se vám určování druhů vedlejších vět daří. Zapíšete graf souvětí (1H 2V, nebo 1V 2H) a určíte druh věty vedlejší – objeví se pouze věty, které znáte: podmětná – kdo? co? ...

15.6. 2020

Přívlastek + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes jsem pro vás připravila jeden úkol k odevzdání, abych věděla, jak se vám grafické znázornění věty jednoduché a vyhledávání podmětu, přísudku a přívlastku daří. Budete pracovat stejně jako předchozí hodiny. Větu si napíšete na jeden řádek,...

12.6. 2020

Slovní zásoba - pokračování

Dobrý den, v učebnici Český jazyk na stranách 13 a 14 si v podbarvených tabulkách zopakujete další pojmy, které souvisejí se slovní zásobou - aktivní a pasivní slovní zásoba, způsoby jejího obohacování, příbuzná slova, archaismy, historismy, neologismy. Vypracuj...

12.6. 2020

Interpunkce v souvětí

Dobrý den, dnes se budeme věnovat interpunkci v souvětí = doplňování čárek. Jak postupovat: Po přečtení souvětí si ujasni, kolik má vět a kde jednotlivé věty začínají. Prohlédni si spojovací výrazy. Pokud neobjevíš spojku a, i, ani, nebo, napiš čárku. Př....

12.6. 2020

Věta příslovečná způsobová a příslovečná měrová

Dobrý den, dnes se podíváme na vedlejší větu příslovečnou způsobovou a příslovečnou měrovou. Otevřete si učebnice Český jazyk na straně 88 a přečtěte si druhou modře podbarvenou tabulku. Zjistili jste, že na větu příslovečnou způsobovou se ptáme stejně jako na...

12.6. 2020

Věty s přívlastkem

Dobrý den, dnes budeme pokračovat v procvičování dovedností, které jste získali v měsíci červnu: vyhledání základní skladební dvojice = podmětu a přísudku vytvoření skladebních dvojic pomocí grafického zápisu s šipkami vyhledání přívlastků Budete...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.