5.5. 2021

Výsledky přijímacího řízení - odeslání zápisového lístku

Opatřením MŠMT s ohledem na protiepidemická opatření kolem Covid – 19 byl posunut možný termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení až na 19. května. Oficiální rozhodnutí o přijetí ke studiu vám tedy bude možné odeslat až tento den a zároveň zveřejnit seznam...

14.4. 2021

On-line příprava na přijímací zkoušky

Žáci 9. ročníku mají v dubnu možnost účastnit se další on-line přípravy na přijímací zkoušky. Z českého jazyka probíhá vždy v pondělí v čase od 11.40 do 12.20, z matematiky v úterý od 14.00 do 14.45.

11.3. 2021

Úprava termínů jednotných přijímacích zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a...

2.11. 2020

Přihlášky na umělecké obory a sportovní gymnázia

Protože jsme započali měsíc listopad, je nejvyšší čas přemýšlet o tom, zda vy, žáci 9. ročníku, chcete podat přihlášku na uměleckou školu nebo na sportovní gymnázium. Jedná se o školy, kde se konají v lednu a v únoru talentové zkoušky, proto je třeba přihlášku podat...

9.10. 2020

On-line burza škol

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k epidemiologické situaci byly zrušeny prezentační přehlídky středních škol.  DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje připravila za zrušené přehlídky škol...

23.6. 2020

Učebnice + vysvědčení

Milí žáci, blíží se konec školní roku, letos netradiční, ale přesto v něčem tradiční - je potřeba odevzdat učebnice, aby si přes prázdniny odpočly ve svém pokojíčku = skladu, a vám bude předáno vysvědčení, abyste věděli, jak jste si v uplynulém období vedli. Kdo...

17.6. 2020

P + P = poděkování + přání

Dobrý den, dnešní povídání bude trochu jiné. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste se snažili během tohoto nečekaného období pracovat podobně, jako kdybyste byli ve škole. Vím, že samostudium není pro každého, i pro nás byla situace nová a stejně jako vy jsme...

15.6. 2020

Význam slov

Dobrý den, slovní zásoba úzce souvisí s významem slov. V učebnici Český jazyk si na straně 15 přečti podbarvenou tabulku o významových vztazích mezi slovy. Vypracuj následující cvičení z učebnice Český jazyk na straně 16 a porovnejte s kontrolou. Cvičení 2/16 –...

15.6. 2020

Procvičování interpunkce

Dobrý den, dnes si procvičíte doplňování čárek do souvětí. Zopakujte si pravidla z minulé hodiny, doplňte čárky do následujících vět a porovnejte s kontrolou. Neumí vám odpovědět neboť neumí česky ale rád by se s vámi seznámil protože je sám. Říkal jsem že...

15.6. 2020

Vedlejší věty + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes jsem pro vás připravila jeden úkol k odevzdání, abych věděla, jak se vám určování druhů vedlejších vět daří. Zapíšete graf souvětí (1H 2V, nebo 1V 2H) a určíte druh věty vedlejší – objeví se pouze věty, které znáte: podmětná – kdo? co? ...

15.6. 2020

Přívlastek + úkol k odevzdání

Dobrý den, dnes jsem pro vás připravila jeden úkol k odevzdání, abych věděla, jak se vám grafické znázornění věty jednoduché a vyhledávání podmětu, přísudku a přívlastku daří. Budete pracovat stejně jako předchozí hodiny. Větu si napíšete na jeden řádek,...

12.6. 2020

Slovní zásoba - pokračování

Dobrý den, v učebnici Český jazyk na stranách 13 a 14 si v podbarvených tabulkách zopakujete další pojmy, které souvisejí se slovní zásobou - aktivní a pasivní slovní zásoba, způsoby jejího obohacování, příbuzná slova, archaismy, historismy, neologismy. Vypracuj...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.