17.9. 2020

Září

Opakování druhého pololetí 3. ročníku. Vesmír a Země.

17.9. 2020

Září

Vlastivědu začínáme zeměpisným učivem  ČR, na konci 2. pololetí se budeme seznamovat s dějinami ČR. Místo, kde žijeme, naše vlast- základy státního zřízení a politického systému, státní symboly, soužití lidí, chování lidí, právo a spravedlnost, vlastnictví.

17.9. 2020

Září

Opakování, počítání do 1000, násobení a dělení, slovní úlohy (jednoduché a složené, jednoduchý zápis).

17.9. 2020

Září

Opakování z nižších ročníků, především z druhého pololetí  3. třídy - tvarosloví, slovní druhy. Četba.

22.6. 2020

Pondělí 22. 5.

Dobrý den, dokončili jsme opakování v učebnici čj i mat a zbývají dokončit PS. Práci v nich si rozvrhni podle svých potřeb. Protože končí školní rok,  je toto i poslední zadání úkolů. Měj se hezky a těším se na Tebe při předávání vysvědčení.

19.6. 2020

Pátek 19. 6.

Dále procvičujeme dopravní výchovu, předcházení rizikovým situacím, první pomoc. https://www.youtube.com/watch?v=lp4xW8EbQn4 https://www.youtube.com/watch?v=_mAGWv8q5eA

19.6. 2020

Pátek 19. 6.

V učebnici jsme si vyrobili metr podle návodu, změřili délky úseček a počítali sestavy na list, který jsem vám nakopírovala. Dej si přes víkend do pořádku všechny učebnice, máš u sebe čj, mat, prv a AJ.  Všechny  mi předáš 30. 6., až si přijdeš pro vysvědčení.

19.6. 2020

Pátek 19. 6.

Hezký den, opakovali jsme v učebnici na str. 120/11 a 121/12-16, stačí, když procvičíš ústně.  

18.6. 2020

Čtvrtek 18. 6.

Probíráme dopravní výchovu, posílám odkaz na procvičování. https://www.youtube.com/watch?v=6VdrCQQxDu4&list=PLs4qGbxZepcC4REjEUhbLLxjiq_rTdrOB  

18.6. 2020

Čtvrtek 18.6.

V učebnici vypočítej úlohy a příklady na str. 59 (PS budeme počítat příští týden).

18.6. 2020

Čtvrtek 18.6.

Krásně nám prší, pěkný den. Opakujeme, opakujeme..... procvičili jsme v učebnici 120/9, 10. Stačí, když budeš pracovat ústně a v PS 73/1, 2. Pro ty, kteří neodevzdali, připomínám DÚ sešity z čj, mat, malý sešit z prvouky a četbu (do zítřka 12 hod). Děkuji.

17.6. 2020

Středa 17. 5.

Zopakuj si jednotky váhy a času, pracuj v učebnici na straně 58. Na stejné straně v PS počítej slovní úlohy.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.