19.3. 2024

Velikonoční tvoření

Žáci naší školy si připomněli  velikonoční svátky tvořením při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Své výrobky prezentovali na výstavě v prostorách Městského muzea v Ústí nad Orlicí, kterou pořádal Oblastní spolek ČČK  Ústí nad Orlicí....

6.3. 2024

Muzejní herbář

Naši prvňáci se zapojili do výzvy Městského  muzea v Ústí nad Orlicí - Pomůžete nám vytvořit muzejním herbář?  Kreslili a lepili obrázky rostlin, které do muzea odnesli a poslechli si historii i současnost tvorby herbářů.  

16.2. 2024

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik Na začátku února se žáci 7. a 8. třídy naší školy přesunuli ze školních lavic na zasněžené stráně lyžařského střediska Červená Voda. Po nezbytném rozdělení do družstev se všichni pilně pustili do výcviku. Pro většinu to bylo první seznámení s...

22.12. 2023 Vánoce a tradice

Vánoce a tradice

Dnes jsme se byli podívat na betlémy a perníčky v Muzeu. Moc se nám to líbilo.

16.6. 2023 Praha

Praha

Ve čtvrtek 15. 6. byli  čtvrťáci na exkurzi v Praze. Připomněli jsme si historii ČR, zopakovali zeměpis. Akce i počasí se vydařila.

30.5. 2023

Květen

Slovní úlohy, písemné dělení  jednociferným dělitelem a násobení dvojciferným dělitelem, počítání do 10 000, geometrie, jednotky.

24.5. 2023

Květen

Dopravní výchova, člověk a jeho zdraví, mimořádné události, přivolání pomoci.

24.5. 2023

Květen

Lidé a čas - orientace v čase, historie.

24.5. 2023

Květen

Skladba, věta jednoduchá a souvětí. Žáci odevzdají přečtenou a zapsanou 5. knihu.  

24.5. 2023

Čtvrťáci na dopravním hřišti

V úterý jsme absolvovali výuku jízdy na kole na dopravním hřišti. Po počátečních kolizích všichni zúčastnění žáci k radosti všech uspěli.

16.5. 2023

Dny florbalu 2023

Minulý a tento týden se žáci naší školy zúčastnili florbalového turnaje v České Třebové. Nejlépe se vedlo žákům 6. a 7. ročníku,  kteří prohráli až ve čtvrtfinále a   skončili tak na pěkném  8. místě  z  20ti týmů.   Na  10. místě  se  umístili ...

27.4. 2023

Fotbal

Ve středu 27. 4. se na hřišti s umělou trávou v Ústí nad Orlicí sehrálo okrskové kolo ve fotbale McDonlds Cup. Turnaj se hrál ve dvou kategoriích 1.-3. a 4., 5. třídy. Naše škola obsadila obě. Lépe se dařilo mladším fotbalistům, kteří obsadili 3. místo, páťáci a...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.