8.1. 2021

Leden

Místo, kde žijeme - zemědělství, nerostné suroviny.

8.1. 2021

Leden

Znaky života, člověk a jeho zdraví.

8.1. 2021

Leden

Slovní úlohy, zaokrouhlování, násobení, geometrie.

8.1. 2021

Leden

Tvarosloví u podstatných jmen. Do konce ledna odevzdat četbu.

10.12. 2020

Prosinec

Životní podmínky - příroda živá a neživá, příjem potravy, dýchání.

9.12. 2020

Prosinec

Vodstvo - řeky v ČR, počasí, podnebí, zemědělství.

9.12. 2020

Prosinec

počítání do 10 000, slovní úlohy, násobilka, dělení čísel jednociferným dělitelem, kružnice, kruh.

9.12. 2020

Prosinec

Slovní druhy, podstatná jména.

20.11. 2020

Imaginární židle - jak dlouho na ni vydržíš sedět?

Imaginární židle je cvik, na posílení svalů dolních končetin. Stoupni si s mírně rozkročenýma nohama zády ke stěně a pomalu se spouštěj do pozice kdy stehna a lýtka svírají úhel 90°. (Nebo také můžeme říci, že stehna jsou rovnoběžně s podlahou.) Jako když...

9.11. 2020

Přeskočíš svoji výšku?

Pokud máš čas a chuť, pusť se do toho!!! Je to zábava!!! Změř svoji výšku v cm a zapiš. Změř vzdálenost, jak daleko skočíš do dálky z místa v cm a zapiš: Stoupni si, nohy jsou vedle sebe, chodidla nech tak široko jaká je šíře tvých boků, rozhoupej se...

3.11. 2020

Listopad

Látky a jejich vlastnosti - objem, voda a vzduch, životní podmínky - rozmanitost, podnebí, počasí.

3.11. 2020

Listopad

 Místo, kde žijeme - okolní krajina , zemský povrch a jeho tvary, vodstvo.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.