16.6. 2023 Praha

Praha

Ve čtvrtek 15. 6. byli  čtvrťáci na exkurzi v Praze. Připomněli jsme si historii ČR, zopakovali zeměpis. Akce i počasí se vydařila.

30.5. 2023

Květen

Slovní úlohy, písemné dělení  jednociferným dělitelem a násobení dvojciferným dělitelem, počítání do 10 000, geometrie, jednotky.

24.5. 2023

Květen

Dopravní výchova, člověk a jeho zdraví, mimořádné události, přivolání pomoci.

24.5. 2023

Květen

Lidé a čas - orientace v čase, historie.

24.5. 2023

Květen

Skladba, věta jednoduchá a souvětí. Žáci odevzdají přečtenou a zapsanou 5. knihu.  

24.5. 2023

Čtvrťáci na dopravním hřišti

V úterý jsme absolvovali výuku jízdy na kole na dopravním hřišti. Po počátečních kolizích všichni zúčastnění žáci k radosti všech uspěli.

16.5. 2023

Dny florbalu 2023

Minulý a tento týden se žáci naší školy zúčastnili florbalového turnaje v České Třebové. Nejlépe se vedlo žákům 6. a 7. ročníku,  kteří prohráli až ve čtvrtfinále a   skončili tak na pěkném  8. místě  z  20ti týmů.   Na  10. místě  se  umístili ...

27.4. 2023

Fotbal

Ve středu 27. 4. se na hřišti s umělou trávou v Ústí nad Orlicí sehrálo okrskové kolo ve fotbale McDonlds Cup. Turnaj se hrál ve dvou kategoriích 1.-3. a 4., 5. třídy. Naše škola obsadila obě. Lépe se dařilo mladším fotbalistům, kteří obsadili 3. místo, páťáci a...

21.4. 2023

Duben

Člověk a jeho zdraví - dopravní výchova, osobní bezpečí, péče o zdraví.

21.4. 2023

Duben

Regiony ČR.

21.4. 2023

Duben

Tvarosloví - slovesa.

21.4. 2023

Duben

Slovní úlohy, písemné dělení jednociferný dělitelem, počítání do 10 000, obvod

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.