7.6. 2022

Dětský den v MŠ Pod Lesem

Po krátké odmlce plnili sedmáci úkol, který je na naší škole několikaletou tradicí - připravit dětský den pro kamarády z MŠ Pod Lesem. Děti si připravily dopolední program plný her a zábavy. I přes prvotní ostych větších dětí a pár slziček našich malých kamarádů se...

23.2. 2022

Sedmáci v knihovně

Agáta Christie, E. A. Poe, A. C. Doyl, Enid Blyton, Alan Bradley, V. Vondruška, T. Brezina,....... Že vám tato jména nic neříkají ? Naši sedmáci již vědí, že se jedná o známé spisovatele detektivních příběhů pro děti a dospělé. V pátek navštívili městskou knihovnu, kde...

29.6. 2020

Vysvědčení

V úterý 30. 6. si mohou do školy přijít všichni pro vysvědčení. Sraz je v 7,45 - 7,50 u vchodu do jídelny, kde si vás vyzvednu. Předání vysvědčení je 1. vyučovací hodinu. Kdo nebude moci, může si jej vyzvednout během prázdnin v kanceláři školy - sledujte stránky s...

18.6. 2020

Poslední setkání

Milí sedmáci, při posledním on-line setkání bych vám chtěla poděkovat za spolupráci, u někoho větší, u někoho menší. Vím, že samostudium není jednoduchá věc, obzvlášť u jazyka, se kterým začínáte, a také není pro každého. Vyžaduje velkou dávku zodpovědnosti,...

18.6. 2020

Poslední úkol + poděkování

Dobrý den, milí páťáci. Nejprve bych vám (a taky vašim rodičům) chtěla poděkovat za to, že jste v tomhle zvláštním období přistoupili na to, že hodně věcí je jinak, než jsme zvyklí a pomohli jste nám hledat cesty jak komunikovat na dálku, být zodpovědní, samostatní a...

15.6. 2020

Shoda podmětu s přísudkem - pokračování - práce do 17. 6.

Milé děti, dál budeme pokračovat v učivu o shodě podmětu s přísudkem. Pracovat budete s pracovním listem. Kdo má možnost si jej vytisknout a doplnit, může a vloží pracovní list podepsaný do sešitu k odevzdání v pondělí. Kdo nemá možnost si ho vytisknout, přepíše si do...

11.6. 2020

Shoda podmětu s přísudkem - do 15. 6.

Milé děti, naučily jste se vyhledávat podmět a přísudek, což je důležité pro další učivo, kterým je shoda podmětu s přísudkem, nebo také psaní i/y ve slovesech času minulého. Psaní koncovky sloves v přísudku se řídí rodem a životností slova v podmětu. Přísudek...

10.6. 2020

Zadání do 16. 6. - slovní zásoba L5

Milí žáci, tento týden si procvičíme slovní zásobu nové lekce č. 5. Vaším úkolem bude zápis slovíček do slovníčku a dále práce s pracovním sešitem, který vám umožní si nová slovíčka více upevnit. Slovíčka naleznete v učebnici na straně 57. Opište si je do...

8.6. 2020

Základní skladební dvojice - podmět a přísudek - do 10. 6.

Milé děti, dnes se podíváme na odvětví českého jazyka, kterému říkáme skladba. Je to oblast, která se zabývá tím, z čeho se skládá věta, jak jsou ve větě jednotlivá slova propojená, jaké druhy vět v češtině máme apod. Věta je celek složený ze slov. Základem věty...

3.6. 2020

Podmiňovací způsob - do 5. 6. + příprava k odevzdání čtenářského deníku

Milé děti, čeká nás bližší seznámení s podmiňovacím způsobem sloves. Slovesa v podmiňovacím způsobu jsou taková slovesa, která používáme, když si něco přejeme, nebo když musíme udělat něco proto, aby se to mohlo stát. Př.: Snažili jsme se, abychom postoupili do...

2.6. 2020

Domácí práce do 9. 6.

Milé děti, dokončili jsme lekci a vaším úkolem bude napsat krátký text o sobě a rodině. Naučili jsme se názvy celé řady povolání, novou vazbu já mám, přivlastňovací zájmena. Vše nyní využijeme ve vypravování o sobě a rodině. Držte se následující osnovy : jmenuji...

1.6. 2020

Způsob rozkazovací do 2. 6.

Milé děti, tento týden budeme pokračovat ve slovesech a to konkrétně ve tvoření tvarů rozkazovacího a podmiňovacího způsobu. Zapište si do čmáráku: Způsob rozkazovací vyjadřuje děj, který se podle výzvy – rozkazu nebo zákazu – má nebo naopak nemá uskutečnit:...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.