19.12. 2017

Prosinec

Neživá příroda - látky, voda, vzduch, horniny a nerosty, půda.

18.12. 2017 Chvilka čtení

Chvilka čtení

Vyprávění pohádek a čtení příběhů patří k vánočnímu období, proto jsme i letos na prosinec zařadili projektový den Chvilka čtení. Žáci 2. – 7. ročníku si připravili krátké ukázky ze svých oblíbených knih a předvedli porotě i sobě navzájem své čtenářské...

17.12. 2017 Zpívání pro radost

Zpívání pro radost

V pátek 15.12. se  žáci hudebního kroužku 1.stupně vydali do Domova důchodců v Ústí nad Orlicí zpříjemnit adventní čas seniorům . Připravené básničky, písničky, přání a dárky babičky i dědečky opravdu potěšily, což dokazovaly nejen úsměvy v jejich tvářích, ale i...

15.12. 2017 Vánoční tvoření s jarmarkem

Vánoční tvoření s jarmarkem

Rok s rokem se sešel a naše škola již podruhé přivítala adventní období netradičním jarmarkem pod názvem Vánoční tvoření. Rodiče, prarodiče a děti si našli čas a přišli ho strávit od brzkého odpoledne do pozdního večera výrobou ozdob a dárečků. Společnými silami...

12.12. 2017

Prosinec

Násobilka - násobení a dělení do 9, slovní úlohy, geometrie,

12.12. 2017

Prosinec

Vyjmenovaná slova B, L, vyprávění.

8.12. 2017 Fyzika v praxi

Fyzika v praxi

Ve čtvrtek 7. 12. se žáci osmé třídy mohli během exkurze na SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí seznámit se stavbou a funkcí spalovacích motorů. Po úvodní teoretické přednášce se vydali do dílen na prohlídku reálných rozebraných motorů, měření dynamické výkonové...

8.12. 2017 Čtenářský klub v knihovně

Čtenářský klub v knihovně

Od září 2017 na naší škole funguje Čtenářský klub, který pravidelně navštěvují děti se zájmem o četbu, povídání si o knihách a o další práci s textem. 30. 11. 2017 jsme se Čtenářským klubem navštívili Městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí, kde jsme se blíže...

8.12. 2017 Kuželky

Kuželky

V pátek 25. listopadu 2017 se uskutečnil náš tradiční malý turnaj v kuželkách. Hráli jsme v opravdové kuželně v Hylvátech. Byli jsme rozděleni do dvou družstev, a i když hrál „každý za sebe“, pozorně jsme sledovali počitadla. Koule přály každému družstvu chvilku a...

8.12. 2017 O pohár předsedy Senior klubu

O pohár předsedy Senior klubu

21. listopadu 2017 se skupinka osmi dětí ze školní družiny vypravila do Senior klubu. Neznamená to, že by dovršily věk pro odchod do důchodu, jen přijaly nabídku organizátorů a zúčastnily se turnaje v karetní hře „Prší“ o pohár předsedy SK. Po počátečních rozpacích se...

8.12. 2017 Vánoční výstava

Vánoční výstava

Ve dnech 5. – 8. prosince 2017 se koná v Galerii pod radnicí tradiční vánoční výstava. Mezi vystavenými výrobky jsou i práce dětí naší školy.

8.12. 2017 Návštěva muzea

Návštěva muzea

20. října 2017 bylo vidět velkou skupinu dětí na autobusové zastávce. Chlapci a děvčata ze školní družiny si udělali malý výlet – společně navštívili muzeum, ve kterém probíhala výstava „Zvěř  lesů, vod a strání“. Vystavené exponáty si nejdříve prohlédli a...

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.