27.9. 2017

Procvičování

ČJ-učebnice do s 17, PS s. 11 MAT-učebnice s. 13/1, 2, PS s 13 PRV-uč. do s. 14, PS do s. 13

25.9. 2017

Září

Místo, kde žijeme, lidé a čas, naše vlast.

25.9. 2017

Září

Opakování násobilky 2, 5, 10, slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání, geometrické tvary.

25.9. 2017

Září

Opakování ze 2. třídy.

25.9. 2017 Po cyklostezkách v okolí města

Po cyklostezkách v okolí města

Ve dnech 18. - 22. září 2017 se žáci ze Základní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská setkali s dětmi z partnerské školy z Bystřice Kladské, aby prožili společný sportovní týden. Naši žáci předávali polským partnerům zkušenosti s jízdou po místních cyklostezkách a...

22.9. 2017

Do konce měsíce září žáci odevzdají sešit se zapsanou četbou.

21.9. 2017 Naši sportovci opět vynikající!

Naši sportovci opět vynikající!

O tom, že žáci naší školy mají sportovní formu již na začátku školního roku, jsme se přesvědčili v pátek 15. 9. 2017. Naše starší žákyně se zúčastnily okresního kola v Atletickém čtyřboji a po vynikajících výkonech s přehledem zvítězily. Tím si zajistily...

15.9. 2017

Učivo v září 2017

Slovní druhy ohebné a neohebném – třídění používání Různé zdroje informací – jejich porovnání Fakta a názory, manipulativní komunikace Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení – názor na přečtené Básníci konce 19. století, básnické prostředky...

15.9. 2017

Učivo v září 2017

Slovanské jazyky Příbuznost češtiny s ostatními slovanskými jazyky, specifické rysy češtiny Útvary českého jazyka – spisovný a nespisovný jazyk, obecná čeština, nářečí, slang, argot Obohacování slovní zásoby – tvoření slov, slova domácí a přejatá, práce...

15.9. 2017

Učivo v září

Význam slov – jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, práce se slovníkem Význam ustálených spojení, rčení, přísloví Komunikace – kladení otázek, diskuse, zapojení do rozhovoru Jak vzniká kniha, knihy a ostatní média Fantasy žánr, fantazie a realita,...

15.9. 2017

Učivo v září

Části slova – kořen, přípona, předpona, koncovka, využití pro dělení slov Slova příbuzná, odvozování slov Význam slov Pravopis související se stavbou slova – zdvojené souhlásky Komunikace při seznamování - vizitka Úvod do literatury - literární útvary a...

13.9. 2017

Oznámení o ředitelském volnu

reditelske_volno

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.