Školní jídelna

Vážení strávníci, vážení rodiče,jidelna_foto1

vítáme Vás na webových stránkách školní jídelny. Věříme, že se jejich pomocí seznámíte se službami, které poskytujeme a systémem jejich používání.

Ve školní jídelně pracují 4 kuchařky a vedoucí školní jídelny. Každý den se zde vaří v průměru 250 obědů, z toho 50 obědů pro MŠ v lokalitě Hylváty, dále se zde denně připraví okolo 50 přesnídávek a svačinek pro děti  MŠ.  Našimi hlavními strávníky jsou děti ZŠ a MŠ, musíme tedy dodržovat přísné požadavky, které jsou kladeny na skladbu a vyváženost stravování dětí. Tímto je zaručena zdravá a kvalitní strava uvařená v naší kuchyni.

IMG_20160331_100430IMG_20160331_100446

Školní stravování se v posledních letech stává sledovaným objektem zájmu mnoha rodičů. Ze začátku je právě všechno na nich, často se snaží dítěti z domova vštěpovat určité stravovací návyky, osvojit zdravý a kvalitní jídelníček. Ovšem v některých případech to bývá skutečně problém. Děti nejsou zvyklé z domova např. na tvarohové a zeleninové pomazánky, luštěniny, jogurty, ryby a často vůbec nejedí polévky. Jsou naučené na rychlé občerstvení, sladkosti apod. Podle odborníků je právě obezita, vybíravost v jídle a mnohdy i špatný zdravotní stav dětí vinou nevhodného stravování právě důsledkem výchovy rodičů. Dnešní školní jídelny mají snahu o nápravu, přispívají k potlačení dětské obezity, ale i k tomu, aby se děti naučily jíst i méně známá jídla.

IMG_20160331_114127IMG_20160331_114233IMG_20160331_114245IMG_20160331_114319

 

Cena stravy, kterou děti platí představuje pouze hodnotu potravin potřebných k přípravě jídel. Další náklady (tzv. režijní) jsou dotované městem  Ústí nad Orlicí, platy kuchařek pak podle přepočtu financuje stát. Díky tomu si stát vyhrazuje právo regulovat složení školních pokrmů .

IMG_20160331_095951

IMG_20160331_100026

IMG_20160331_100058Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných potravin na strávníka tzv. spotřební koš, který musí jídelny dodržovat. Vedoucí školní jídelny pomocí počítačového programu rozdělí potraviny, dle komodit (maso, luštěniny, mléko, mléčné výrobky, ryby apod.) sečte jejich spotřebu a vydělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto surovin na 1 oběd, která s určitou tolerancí musí odpovídat zmíněné tabulce spotřebního koše.

Přestože je někdy obtížné nalákat děti na více luštěnin nebo ryb, snažíme se a daří se nám spotřební koš co nejvíce dodržovat.

Naše jídelna dále také nabízí stravování široké veřejnosti  v rámci doplňkové činnosti.
IMG_20160413_102738IMG_20160331_100312

Dobrou chuť za celý kuchařský tým vedoucí ŠJ Monika Lukesová.

Telefon: 736503311

E-mail: jidelna@zstrebovska-ustino.cz

Vnitřní řád

Nabídka stravování pro veřejnost

Ceny obědů od 1. 1. 2012

Jídelní lístek

Přihlášení do objednávkového systému

Přihláška ke stravování

Zásady zdravé výživy

Pár slov od vedoucí