Školní družina

Školní družina využívá prostory v přízemí staré budovy. V tomto školním roce máme na naší škole 2 oddělení školní družiny, provoz zajišťují 2 vychovatelky:

Vladimíra Gabková

Jarmila Šamánková

Řád školní družiny ve formátu pdf.

Zprávy ze školní družiny